Projekt:Stöd till gemenskapen 2018/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Stöd till gemenskapen 2018.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Q1 + Q2

Teknikpoolen

Antal bilder/användning kommer från Petscan för filer skapade 2018-01–2018-06 i kategorin Media created by technology pool of Wikimedia Sverige. Samtliga bilder tillskrivs här teknikpolen då överlappet är för stort om det delas upp mellan stödtyperna.

Antalet personer kommer ifrån Teknikpoolens logglista. Utrustningen i Göteborg+Malmö räknas ej in.

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 7 0 0 10
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1024 0 0 1024


Fotoackreditering

Totalt 7 persontillfälle (per denna version av Fotoackreditering)

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 2 0 2 5
2. Number of newly registered users 1 0 0 0 1
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Stöd till Gemenskapen

Totalt 7 persontillfälle

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 2 0 4 7
2. Number of newly registered users 1 0 0 0 1
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0Q3+Q4

Wikipedialäger, Molkom

Datum
2018-07-30 -- 08-04
Info-länk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_kvinnor/Kvinnliga_huvudpersoner_p%C3%A5_Wikipedia/l%C3%A4ger3
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 10 0 0 0 10
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 0 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 77 19 0 1 97


Wikidata workshop i Stockholm

Datum
2018-12-04
Info-länk
länk på svwp
Vem
Alicia Fagerving
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Lokalen (föreläsningsscen med videostreaming) var inte anpassad till workshopformatet. Sittarrangemanget och nödvändigheten att bruka mikrofon begränsade deltagarnas möjligheter till diskussion och samarbete. I jämförelse med tillfället i Göteborg (där deltagarna satt kring ett bord) blev det betydligt mindre fri diskussion och samarbete.
Resultat
Evanemanget organiserades som respons på efterfrågan från den svenska wikigemenskapen. Deltagarna var alltså intresserade i ämnet och ställde relevanta frågor både när det gällde det inledande föredraget och det efterföljande praktiska momentet. I publiken fanns både erfarna Wikipedianer och personer från museisektorn, vilket bidrog till en mångfald av erfarenheter, synpunkter och behov.

Bilder och slideshow på Commons

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 4 0 0 8
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikidata workshop i Göteborg

Datum
2018-12-10
Info-länk
Länk på svwp.
Vem
Alicia Fagerving
Upplevda problem/svårigheter/buggar
En upplevd svårighet är att det visade sig vara omöjligt att rymma deltagarnas alla önskemål i det begränsande tidsspannet. Detta kunde ha bidragit till att deltagarna upplevde workshoppens ämne som alltför komplext. Å andra sidan visar det på ett stort intresse och engagemang för ämnet och även på ett behov av ytterligare utbildningstillfällen.
Resultat
Evanemanget organiserades som respons på efterfrågan från den svenska wikigemenskapen. Deltagarna var alltså intresserade i ämnet och ställde relevanta frågor både när det gällde det inledande föredraget och det efterföljande praktiska momentet. Deltagarnas intresse och deras många frågor gjorde det möjligt att anpassa strukturen och innehållet till deras behov. Sittarrangemanget kring ett bord samt det faktum att de flesta av deltagarna kände varandra sedan tidigare bidrog till en ledig atmosfär där deltagarna delade med sig av sina synpunkter och hjälpte varandra med problemlösning.

Bilder och slideshow på Commons

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 5 0 0 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Teknikpoolen

Antal bilder/användning kommer från Petscan för filer skapade 2018-07–2018-12 i kategorin Media created by technology pool of Wikimedia Sverige. Samtliga bilder tillskrivs här teknikpolen då överlappet är för stort om det delas upp mellan stödtyperna.

Antalet personer kommer ifrån Teknikpoolens logglista. Utrustningen i Göteborg+Malmö räknas ej in.

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 5 8 0 0 13
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1528 0 0 1528


Fotoackreditering

Totalt 6 persontillfälle (per Fotoackreditering

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 4 0 2 8
2. Number of newly registered users 1 0 0 0 1
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Stöd till Gemenskapen

Totalt 14 persontillfälle

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 4 10 0 0 14
2. Number of newly registered users 1 0 0 0 1
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Helår

Göteborgsskrivstugor

Datum
2018
Info-länk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_kvinnor/Kvinnliga_huvudpersoner_p%C3%A5_Wikipedia/Tr%C3%A4ffar_2018
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Oklart vad som ska mätas och räknas.
Resultat
Gemenskapsdrivna skrivstugor varje vecka. WMSE står för lokal, fika, sprider info och lite övrigt men volontärer planerar och genomför aktiviteterna. Under året har det varit 51 träffar och totalt 389 närvarande (184 kvinnor och 205 män). Unika deltagare har varit 21 kvinnor, 11 män och fem okända. 13 nya deltagare anslöt under året. 51 gäster eller distansdeltagare är inte inräknade bland deltagarna. Då deltagarnas arbete genomförs oregelbundet återkommande går det inte att sammanställa statistik med något verktyg.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 184 205 0 0 389
2. Number of newly registered users 5 2 0 6 13
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 3 0 0 5
G2. Audience members at non-WMSE held event 23 9 0 19 51
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.


Övrigt

Referenser