Projekt:Studiecirkel 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Projektet avser att stötta studieförbund till att anordna studiecirklar som bidrar till Wikipedia. Även studiecirkel-ledarna får stöd av WMSE i sitt genomförande av utbildningen.

Projektet har utvecklats så att från att inledningsvis ha varit fokuserat mot regionen kring Umeå, för att sedan rikta sig mot hela Sverige, i samarbete med Studieförbundet NBV som är rikstäckande. Även Folkuniversitetet i Göteborgsregionen är intresserade av att använda sig att Wikipedia-skrivande som en del av studiecirklarna.

I Umeå (4-6 november) kommer WMSE att hålla en tre dagars skrivstugefortbildning i samarbete med NBV som är aktiva med att engagera blivande cirkelledare med att delta i skrivstugan. NBV har en målsättning om att ha Wikipedia involverat i fem studiecirklar och det finns därför goda förutsättningar att det är genomförbart med stödet av WMSE.

Tidplan

9 september - föreläsning för NBVs hela personalstyrka. Fixat!

20 november - konferensen Nationellt rådslag om digital utveckling i folkbildningen arrangerat av Folkbildningsrådet.

Samarbetspartners

Se även

4108 Fas: Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K 2.2 Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor och studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Budgetkod: Budget: Delmål:
K 2.2 Delmålet är 2 st olika studiecirklar i samarbete med NBV.



Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak pågår
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Presentation på NBVs personaldagar.
  • träffat Verksamhetsansvarig Regional biblioteksverksamhet Jämtlands läns bibliotek om samarbete med lokala studieförbunden och Wikipedia.
  • Utbildning (3 timmar) för anställda på NBV Norr i Umeå.
  • Överlag stort intresse från aktörer inom Folkbildningen.
  • Från utbildningen med NBVs personal är det klart att det finns ett seriöst intresse av att använda sig av Wikipedia i kommande studiecirklar, men även att behovet av fördjupa lärarnas kunskaper om Wikipedia är stort och i nuläget otillräckligt för att självständigt kunna driva cirklarna. Diskussioner har påbörjats om hur WMSE kan ge stöd på plats i samband med andra resor och evenemang.
  • Budget 30 277 kr
  • Aktuell 13 052,30 kr
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Risk finns att ingen studiecirkel kommer att hinna sätta igång innan årets slut, även om det är NBVs målsättning.

Delmålet för projektet behöver justeras så att det fokuserar på att stärka kontakterna med studieförbunden genom att gemensamt planera för utbildning av lärarna.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: