Projekt:Talsyntes 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa oss! Känner du till verktyg för text-till-tal som är open source? Tipsa oss!

Kort projektbeskrivning

Detta är en förstudie för att se hur en open source-lösning på talsyntes för MediaWiki skulle kunna utvecklas. Målet är att ta fram en översiktlig beskrivning av en lösning, en kravspecifikation och en tidplan.

Tidplan

  • 1 september-15 november. Skapande av en rapport
  • 15 oktober-30 november. Förankring av arbetet

Samarbetspartners

  • KTH
  • STTS

Se även

Projektdata

6205 Fas: avslutat Ansvarig: John
Finansiering: PTS 250 000, FDC 15 000 Beslut: 2015-09-11
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: L.2 Föreningen skall verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6200 265 000 Rapport med kravspecifikation och tidplan.Tidplan:

Rapport klar 15 november. 

Ledningsrapport: 
Status per 2016-03-03 STATUS:
STATUS orsak Förstudien avslutades och vi skickade in en ansökan som ledde till fortsatt stöd för utvecklingen av Wikispeech.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Vi utredde vad som behövs för en talsyntes på Wikipedia, vad för open source-lösningar vi kunde använda oss av och vad vi behövde utveckla nytt. Vi tidsuppskattade detta, budgeterade för det och fördelade arbetet mellan tre partners. Vi tog även kontakt med WMF och lärde oss mer hur det fungerar där.

PTS sa under vårt sista avstämningsmöte att det var en av de absolut bästa förstudier de någonsin fått in.

Många värdefulla erfarenheter för hur utvecklingsprojekt designas. Värdefull kunskap om hur det fungerar på WMF som vi kommer att ha nytta av vid annat framtida tekniskt arbete.

  • Budget
  • Aktuell
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: