Projekt:Träffa Wikipedia 2014/Utfall

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Delmål i projektet är:

  • Minst ett mediaomnämnande i traditionell media.
  • Värva minst 20 medlemmar.
  • Ha ett översättningsprint.
  • Få 3 artiklar inom arkitektur kvalitetsgranskade.
Dag Antal besökare Nya konton Nya medlemmar Övrigt
11/3 6 0 0 Träff med professor som kanske kommer använda det i undervisning, samt tre lärare som fick sig till livs om Wikimini. En frivillig var med under eftermiddagen. Jan bloggade om dag 1
12/3 10 3 0 6 av de 10 var studenter som i sin kurs hade i uppgift att skriva om byggnader.
13/3 9 0 0 Varav 3 var (andra) studenter som i sin kurs hade i uppgift att skriva om byggnader.
14/3 5 0 0 Vi hade sällskap av Barbara Fischer, GLAM-ansvarig hos WIkimedia Tyskland, vilket ledde till ett givande utbyte av erfarenheter inom speciellt GLAM och samarbeten med universitet. Vi hade ett längre samtal med en inspirerad lärare om att bidra till Wikipedia, och hur hantera att skolan är blockerad. Möte med representant för Bygdeband om teknikplattform, licenser och spridning av material. En frivillig var med under eftermiddagen.
15/3 7 2 0 Lång och bra diskussion med representant från Stockholms universitet med stor potential till framtida samarbeten. Diskussion med Karin Nilsson från LSH om fotosafari till Skoklosters slott. Tekniska museets chef var på Arkdes och passade på att ställa några frågor. Wikimedia Sveriges årsmöte hölls på Arkdes vilket gjorde att många medlemmar kom förbi och hälsade. Några nya medlemmar under årsmötet, räknas dock inte in i statistiken.
16/3 7 2 3 En äldre herre kom förbi och bad oss se till att få slumpartiklar att fungera då han och flera i hans vänkrets varje kväll brukade läsa slumpartiklar, men att de var besvikna att allt handlade om insekter nu. Flera personer kom för att småprata och höra sig för om deras artikelförslag vore relevanta och hur det då bör utformas. Även ett par utlänska besökare kom förbi. Totalt blev tre stycken medlemmar och en sa att han skulle bli medlem online istället.
17/3 Måndagsstängt
18/3 4(+8) 0 2 Långt samtal med personal från Moderna museet om hur de rent praktiskt bör jobba med Wikipedia. På kvällen var det föredrag (video) med åtta närvarande utöver talarna.
19/3 1 0 0
20/3 2 0 0
21/3 3 0 0
22/3 7 0 1
23/3 8 0 1
24/3 Måndagsstängt
25/3 9 0 0 En diskussion kring ett kulturprojekt i Malmö med fotografering (möjlighet till teknikpool och Commons), en journalist som undrar hur hon kunde bidra med artikeltext. Två utländska besökare informerades om deras lokala Chapters och om WLM. Dagen avslutades med Relevansworkshop (2+2 personer).
26/3 5 0 0 Abbedabb var med under största delen av dagen och på eftermiddagen hälsade Julle på.
27/3 10 0 0
28/3 8 0 0 Två personer från Sjöhistoriska var hos oss i fem timmar och uppdaterade sig på Visual Editor, artworkmallar och liknande, förmodligen kommer dom tillbaka och sitter och jobbar hos oss någon dag framöver. Eventuellt kan vi få en bild på Bengt-Olof Granberg vars son var in och hade lite frågor.
29/3 2 0 0 Arild hälsade på, Vivo laddade upp bilder på Tjänstemannavillorna i Avesta eftersom det var Erskinetema. En av besökarna skulle samla på sig några frågor och återkomma bättre förberedd om några dagar.
30/3 4 0 0
31/3 Måndagsstängt
1/4 6 0 0 Umepediaskrivstuga med fyra deltagare på plats och en på distans.
2/4 4 0 0 Två personer i kortare diskussion kring källkritik samt "vi la in information men den blev bortplockad". En längre diskussion kring fria licenser och Wikiversity.
3/4 4 ? 0 Diskussioner kring KulturNav och kopplingen med wikidata/wikipedia. Utvecklare från ArkivDigital ställde frågor kring api:et och möjligheten till att visa Wikipediaartiklar i gränssnittet.
4/4 4 0 0
5/4 6 0 0
6/4 7 0 0 En person från Datorn i Utbildningen kom förbi och diskussion om framtida samarbete fördes.
7/4 Måndagsstängt
8/4 6 0 0 Kristina kunde stanna till ett tag kring lunch och prata källkritik och referenser inför kvällens lärarträff. På träffen var Arild med och vi hade givande samtal med en skolbibliotikare, en lärare och två lärarstudenter.
9/4 2 0 0
10/4 6 0 2 Trög förmiddag, men på eftermiddagen tog det sig och några besökare kom förbi och frågade och var nyfikna. En av besökarna skulle fundera och återkomma med fler frågor också. Vi värvade två medlemmar, samt fick löfte från Mattias som hämtade kamerautrustning att bli medlem. Arild var med hela dagen och passade på att fotografera lite på förmiddagen.
11/4 4 ? 0
12/4 8 0 0 En känd Wikipedian hälsade på. En av besökarna hade redigerat och laddat upp bilder tidigare och blev intresserad av wikiträffarna i Göteborg. Ture var här och supportade under slutet av dagen.
13/4 5 0 0 En användare kom för att fråga om hjälp med att föreslå en artikel för radering. En annan användare kom och var engagerad i frågan om att få bättre balans i könsrepresentationen på Wikipedia. Ingen av dem hade tidigare träffat någon ur gemenskapen och vi tipsade om Wikifikan på tisdag och de regelbundna träffarna i Stockholm.
14/4 Måndagsstängt
15/4 11 0 0 De två anställda från Sjöhistoriska kom tillbaka och satt hela dagen med att skriva och ladda upp bilder. Kvällens wikipub besöktes av Kristina som tog med sig en kollega från Arkdes, Arild, LittleGun och Ainali.
16/4 2 0 0 En av dem som tidigare kommit från Sjöhistoriska var återigen med hela dagen och kunde jobba med att påbörja artiklar till de bilder som laddats upp under gårdagen.
Totalt 186 7 9 (Hopräknat 17/4)