Projekt:Translatewiki.net 2014/Steg-för-steg

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


En steg-för-steg-guide som kan användas som en dokumentationssida.

Lägga till dig på den svenska portalen

Portalsidan är den centrala hubb som används för att diskutera översättningar på språket samt används av programvaran för att skapa listor över översättare per språk.
 1. Gå till Portal:sv.
 2. Gå ner till rubriken Översättare och tryck på [redigera]-knappen till höger om rubriken.
 3. Lägg in * {{user|DITT ANVÄNDARNAMN}} på rätt ställe i den alfabetiska listan.

Ändra standardspråk

Standardspråket avgör vilket språk gränssnittet är på samt är det standardspråk som du antas vilja översätta till.
 1. Tryck på -ikonen bredvid användarnamnet i övre högra hörnet.
 2. I rutan som dyker upp anger du ditt språk.

Ange hjälpspråk

Hjälpspråk visar dig översättningar av meddelandet på andra språk (under maskinöversättningarna).
 1. Gå till Inställningar:redigeringar (klicka på knappen "Inställningar" uppe i högra hörnet där du ser ditt användarnamn).
 2. Gå ner till Översättningsalternativ.
 3. Välj språk i rullistan och lägg till.
 4. Upprepa med de språk du tror kan vara dig till hjälp.

Hitta en meddelandegrupp att översätta

Välj var du vill börja översätta eller hitta meddelandena för ett specifikt projekt.
 • Via Översättningsverktyg
  1. Klicka på Översättningsverktyg i vänsterspalten
  2. Detta presenterar dig för en tabell som ger en överblick av de olika projekten som finns i translatewiki.net samt deras översättningsgrad.
  3. För att även se helt översatta projekt klicka ur rutan "Visa inte meddelandegrupper som är helt översatta" och klicka sedan "Visa statistik".
  4. I många projekt, t.ex. MediaWiki, kan du gå ner på undernivåer genom att använda [visa] länken intill projektnamnet.
  5. När du hittat en lämplig nivå i ett lämpligt projekt, klicka på meddelandegruppens namn.
  6. Du kommer då till översättningsläget och kan börja översätta meddelandegruppen i fråga.
 • Via huvudsidan
  1. I bottnen av huvudsidan finns det rutor för olika projekt.
  2. När du svävar med musen över dessa får du fram knappar som tar dig till översättningsgränssnittet eller granskningsgränssnittet.
  3. Klickar du på rutan Visa alla projekt...(i nedre högra hörnet) öppnas en ruta upp där du antingen kan klicka dig ner bland projekten eller använda sökrutan för att hitta det projekt du söker.
 • Från en annan meddelandegrupp
  1. När du är i översättningsgränssnittet för en meddelandegrupp kan du gå till andra meddelandegrupper genom att klicka på texten Alla överst på sidan
  2. Detta öppnar upp en ruta där du antingen kan klicka dig ner bland projekten eller använda sökrutan för att hitta det projekt du söker.

Översätt ett nytt meddelande

Huvudfunktionen på translatewiki.net
 1. Följ instruktionerna ovan för hur man hittar en meddelandegrupp.
 2. Se till att fliken Oöversatta är vald. Varje rad på sidan är ett meddelande som går att översätta.
 3. Klicka på den rad med meddelandet du önskar översätta.
 4. Ange en översättning genom att:
  1. Skriva in den i textrutan där det står "Din översättning"; eller
  2. Klicka på en av rutorna under Förslag i det högra fältet. Detta kan snabba på arbetet, men det är viktigt att du går igenom och putsar meddelandet, framför allt för maskinöversättningarna.
 5. Klicka på den blå knappen Spara översättning.

Översätt/uppdatera ett gammalt meddelande

Ibland blir översättningar fel och ibland uppdateras det engelska grundmeddelandet.
 • Föråldrad-meddelande är meddelande vars engelska original har uppdaterats. Dessa meddelande behöver ofta, men inte alltid uppdateras.
  1. Följ instruktionerna ovan för hur man hittar en meddelandegrupp.
  2. Välj fliken Föråldrade.
  3. Välj det meddelande du vill översätta.
  4. Välj "Visa skillnader" för att se hur originalet har ändrats (i gult precis ovanför textrutan).
  5. Om ingen uppdatering behövs välj Bekräfta översättning direkt.
  6. Följ annars den vanliga översättningsrutinen.
 • Felaktigt översatta meddelanden är både sådana som är uppenbart fel och de som inte följer etablerad terminologi.
  1. Följ instruktionerna ovan för hur man hittar en meddelandegrupp.
  2. Välj fliken Alla.
  3. Ange en del av det engelska eller svenska meddelandet i Filter-fältet för att begränsa resultaten.
  4. Klicka på det meddelande du vill rätta och följ sedan den vanliga översättningsrutinen.

Granska ett meddelande

Granskning av meddelande är ett sätta att garantera hög översättningsstandard och att ett enhetligt språk används.
 1. Följ instruktionerna ovan för hur man hittar en meddelandegrupp.
 2. Klicka på Granska i nedre högra hörnet.
 3. Undersök vart meddelande och se om texten är:
  1. Bra och korrekt översatt;
  2. Använder samma terminologi som övrig meddelanden i gruppen.
 4. Om du är nöjd med översättningen klicka på bocken
 5. Om du inte är nöjd eller behöver mer kontext för att avgöra om översättningen är rätt, sväva över meddelandet för att få fram redigeringssymbolen (). Klicka på denna för att få fram det vanliga översättningsgränssnittet, inklusive dokumentationen för meddelandet.
 6. Meddelande med en liten person-symbol () bredvid sig är översatta av dig, dessa måste någon annan granska.
 7. Den lilla bocken med en siffra intill indikerar hur många andra som granskat meddelandet.

Felanmäl ett meddelande

Ibland är det engelska grundmeddelandet fel, ibland är dokumentationen otillräcklig för att en korrekt översättning
 1. I högerspalten av översättningsrutan finns det i bottnen en länk som heter "Fråga efter mer information" (du kan behöva scrolla ner).
 2. Denna länk öppnar upp en ruta där du kan beskriva problemet. Ge gärna även förslag på åtgärd.
 3. Även om det är tekniskt möjligt att ställa frågan på svenska är du rekommenderad att fråga på engelska för att få ett fortare svar.
 4. När någon svarar ser du detta i "Nya meddelanden" i övre högra hörnet.

Diskutera en översättning

Ibland händer det att man är oense om en översättning
 • Om du upptäcker ett meddelande som är felöversatt...
  1. ...och felet är självklart, ändra!
  2. ...och översättningen skiljer sig från övriga i samma "projekt", ändra!
  3. ...men du är osäker, diskutera! (se nedan)
 • Om någon ändrat ett meddelande du översatt...
  1. ...och ändringen var självklar, var glad!
  2. ...och du inte förstår ändringen, diskutera! (se nedan)
 • Dags för diskussion:
  1. Skriv ett meddelande på användarens diskussionssida och be dem, vänligt, att förklara ändringen.
  2. Om ni förblir oense eller frågan är av vidare natur, t.ex. Hur ska vi genomgående översätta "Barnstar"? kan du lyfta frågan på diskussionssidan till portalen.

Närliggande

Identifiera namnet på ett meddelande på Wiki(p|m)edia

Ibland ser man oöversatta/felöversatta meddelanden live på Wiki(p|m)edia. Men hur hittar man vilket det är?
 1. I url:en för sidan du är på lägger du till ?uselang=qqx (eller &uselang=qqx om du är i redigeringsläge) i slutet av url:en.
 2. Alla översättningsbara meddelanden på sidan ersätts då av namnet på meddelandet, t.ex. vector-view-view.
 3. På translatewiki.net hittar du sedan det svenska meddelandet under namnet MediaWiki:MEDDELANDENAMN/sv, t.ex. MediaWiki:Vector-view-view/sv