Projekt:Translatewiki.net 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Insatsstyrkan Bli en del av vår (översättnings-) insatsstyrka. När det upptäcks ett akut behov av översättare är du en av räddarna i nöden! Hör av dig till andre.costa(at)wikimedia.se
Sprinter
(delta på översättningssprint)
Datumet är ännu inte satt men om du är intresserad av att delta (på kansliet eller på distans) eller anordna ett lokalt event vill vi gärna att du hör av dig. Hör av dig till andre.costa(at)wikimedia.se
Översätt! Bli en regelbunden översättare på translatewiki.net och hjälp oss översätta öppen programvara. Skapa ditt användarkonto idag!
Transkribera instruktionsfilmerna Vi har gjort ett antal instruktionsfilmer så att man ska kunna komma igång med att översätta lite mer på egen hand. För att öka tillgängligheten på dessa behöver vi hjälp med att sätta undertexter på dem. De filmer som inte har blivit transkriberade än är dessa: presentation, skapa konto, rättigheter, hjälpspråk, rättelse. Skriv ner vad som sägs och fortsätt med att tidssätta dem eller klistra in texten på respektive filsidas diskussion.
Tidssätt transkriberingar När filmer har transkriberats enligt ovan behöver de tidssättas. Det kan göras på Amara. Följ instruktionerna och gå igenom hela flödet för en film och ladda ner undertexten i formatet .srt. Gå sedan till filsidan på Commons och lägg till mallen {{closed cap}} och spara sidan. Sedan kan du följa instruktionerna för att lägga till undertexten.

Kort projektbeskrivning

Idén är att stödja öppen programvara genom att förenkla lokalisering till svenska och andra språk. Detta kommer att vara till stor nytta för internets infrastruktur då fler personer kan dra nytta av den öppna programvaran på sitt eget språk. I projektet fokuserar vi specifikt på Translatewiki.net, ett av de största översättningsprojekten. Där finns redan 25 stora projekt upplagda för översättning, däribland kan ex. nämnas MediaWiki, som används av Wikimedias projekt (Wikipedia m.m.), Blockly, ett program som gör det lätt för barn att lära sig programmera och OpenStreetMap, en fri världskarta. Projektet kommer att stärka den nuvarande översättargemenskapen genom skapandet av ett återkopplingssystem, generera buggrapporter, anordnandet av flera event samt förbättrad dokumentation och instruktionsmaterial för att förenkla deltagande. Därtill kommer vi att göra det enklare för fler svenska projekt att få deras öppna programvara översatta. Detta sker genom en pilotstudie i samarbete med MetaSolutions AB vars produkt EntryScape blir det första svenska projektet på Translatewiki.net. Ett svenskskapat verktyg för länkad data kommer alltså att kunna lokaliseras och kunskapen spridas genom projektet. Anslutningen av Dojo kommer att öppna för fler projekt i framtiden.

Genom att samarbeta med Umeå universitet ser vi till att projektets resultat får en djupare vetenskaplig analys och akademisk spridning och vi får även in idén om att förbereda öppen programvara för lokalisering som ett naturligt inslag bland morgondagens utvecklare. Projektet kommer även att integreras som ett delmoment inom det nystartade masterprogrammet i MDI & Sociala medier där ett masterprojekt under titeln "Öppen programvara för översättningsstöd" kommer att erbjudas.

Detta projekt har fem övergripande mål:

 • Att öka antalet, och produktiviteten hos de, personer som hjälper till att översätta meddelanden i gränssnitt för öppen programvara så att svensktalande enklare kan använda programmen, främst på Translatewiki.net;
 • Att genom designen av ett återkopplingssystem göra volontärarbetet mer attraktivt;
 • Att EntryScape, som gör länkad data enklare att använda, läggs till på Translatewiki.net och som fallstudie gör det enklare för fler utvecklare i Sverige att använda Translatewiki.net för sina egna öppna programvaror;
 • Att rutiner utvecklas/utökas för hur ytterligare öppna programvaror från svenska utvecklare kan läggas upp för översättning på tjänsten Translatewiki.net, inklusive buggrapporter med förbättringsförslag;
 • Produktionen av en vetenskaplig rapport/artikel om arbetet och dess utfall.

Dessa mynnar ut i en serie SMARTA mål:

 • Att rutinerna för hur deltagande går till har sammanställts, d.v.s. fler och bättre dokumentationssidor.
 • Att 5 instruktionsfilmer om hur man kan bidra till projektet har skapats.
 • Design och implementationsplan av ett användbart återkopplingssystem (med "Badges") inskickat till Wikimedia Foundations utvecklare.
 • 4 översättningssprint skall anordnas.
 • Minst 10 nya svenska översättare skall ha engagerat sig på Translatewiki.net och angett detta på svenskaportalen (https://translatewiki.net/wiki/Portal:Sv).
 • Att ytterligare 5 av de återstående 14 projekt som i dagsläget är aktiva på Translatewiki.net skall vara färdigöversatta till svenska.
 • Buggar och förbättringsförslag skall rapporteras in senast 1 vecka efter att vi fått vetskap om dem.
 • Att EntryScape har lagts till på Translatewiki.net och att erfarenheterna från detta arbete har dokumenterats i en fallstudierapport.
 • 1 vetenskaplig rapport/artikel om resultatet och lärdomarna har framställts.
 • 1 masteruppsats skrivs om öppna programvara för översättningar.
 • Minst 8 omnämnanden i tidningar och bloggar om projektet.

Tidplan

Övergripande

Se detaljerad tidsplan i ansökan till Internetfonden.

Interna

Inför ledningsrapporten var månad ska följande kontrolleras och fyllas i på /Månadsmatris:

 • Översättningsgraden i de relevanta kategorierna [1].
 • Planerade funktionalitetsreleaser [2] för kommande månaden undersöks.

Vid behov planeras därefter en översättningsinsats under den kommande månaden. Preliminära alternativt för detta är:

 • Översättning sker av en eller flera anställda/volontärer,
 • Ett översättningssprint sammankallas.

För Open Badges-arbetet, se Projekt:Translatewiki.net 2014/Open badges#Tidplan.

Samarbetspartners

 • MetaSolutions
 • Professor Mikael Wiberg (Umeå universitet/BRICKSdesign AB)

Se även

Fotnoter

 1. MediaWiki (core) & Extensions used by Wikimedia
 2. mw:Wikimedia_Engineering/2013-14_Goals & wikitech:Deployments


6204 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: Internetfonden, FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga: Översättare samt deltagare på översättningssprint...
Övergripande mål:  
 • L.2.2 - Översättningsgraden ska hållas över 95% för de relevanta kategorierna. Översättningsgemenskapen ska stärkas med nytt blod.
 • L.2.3 - Bevaka nya funktionalitetsreleaser för att undersöka och åtgärda behovet av översättning.
 • L.1.2 - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • K.2.5 - Målet är att 20 klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
 • F.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6204 ? Övergripande
Se Projekt:Translatewiki.net 2014/Ansökan till Internetfonden#Mål (specifikation/mått samt antal/mätetal)
6200 50 000? Interna mål utöver de ovanstående
 • Aldrig en översättningsgrad på mindre än 95% under mer än en månad
 • Nya funktionaliteter ska översättas innan de släpps eller minst 4 veckor efter att släppet annonserats.


Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • MetaSolution har ansökt om att bli tillagda på translatewiki.net. Det mesta tekniska arbetet är klart och det är code review som återstår.
 • MetaSolutions har även bidragit med programvara som gör det möjligt för andra projekt som använder sig av Dojo att använda sig av translatewiki.net. Det är något vi är väldigt nöjda över då det kan leda till att fler intressanta programvaror läggs till i framtiden.
 • 4 av 5 prioriterade projekt översatta på translatewiki.net. Antalet meddelanden på MediaWiki som översatts bedöms dock vara fler än antalet som fanns oöversatta när projektet började. Det har dock kommit till tusentals nya under året p.g.a. den snabba utvecklingen av MediaWiki.
 • 4 av 4 översättningssprint har genomförts (Umeå/FSCONS/KTH/WMSE). Deltagandet har varit lågt på samtliga event. Relationer med Mozillas översättargemenskap har dock grundats genom detta och Mozilla kommer att ha ett översättningsevenemang på vårt kontor i april. Genom Volontärbyrån.se har vi dock nått flera volontärer som aktivt bidragit.
 • 5 av 5 instruktionsvideos (samt en introduktionsvideo) har skapats.
 • 13 av 10 nya översättare på portalen för svenska.
 • UmU har identifierat en doktorand som börjat sätta sig in i projektet. Wiberg har skickat in ett abstract till en konferens. Forskarnas fokus är främst mot Open Badges, snarare än översättargemenskapen som specifik grupp. Värdefulla erfarenheter av mer generell karaktär bör dock kunna komma från det.
 • Open Badges har designats och vi har lagt upp ett förslag om teknisk utveckling på Phabricator.
 • SR var med på KTH och intervjuade oss om projektet. Därtill har en del journalister deltagit under ett evenemang för att lära sig mer och intervjuade John, även om han inte hade sålt in artikeln vid det tillfället. En press- och bloggsammanställning har ännu inte färdigställts men målet med 8 blir troligtvis svårt att nå upp till.
 • Dokumentation av translatewiki.net har strukturerats och prioriterats och ett förslag på en introduktionsportal håller på att färdigställas.
 • Många tusen översättningar har skett inom ramen för översättningstävlingen.

Interna mål:

 • MW core: 100%
 • Extensions used by WM: 93% (notera att detta inte uppfyller vårt mål för <95% var månad. Detta skedde då WMF vid ett enskilt tillfälle la till 1000+ nya meddelanden för att stödja översättning av API:et)

 

 • Stort intresse från översättare efter annons på volontärbyrån. Majoriteten som svarat på annonsen var glädjande nog kvinnor.
 • Det är svårt att motivera oinvigda att delta på översättningssprint. Behovet av att den lokala partnern aktivt bjuder in tycks vara stor.
 • Det är alltid värt att skicka ut en pressrelease, bara man tänkt igenom vilka som är lämpliga mottagare.
 • Stora förändringar i hur/om meddelade översätts kan skapa en arbetsbörda som inte går att hantera på en månad.
 • Budget 387 000 kr
 • Aktuell 364 795,72 kr
 • Prognos 387 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • UmU har inte lyckats uppnå de uppsatta målen runt deras forskning då deras material inte blivit antagit till den konferens de satsat på. Inte heller har en masterstudent skrivit om translatewiki.net. Doktoranden som arbetade med internetgemenskaper har ett bredare fokus och kommer inte att publicera något innan projektslut.
 • MetaSolutions har haft svårt att få kontakt med WMF för att få sin kod godkänd, vilket minskar värdet och intresset av att lägga upp fler produkter där. De kunde inte heller inkluderas i översättningstävlingen.
 • Översättarna har inte fortsatt regelbundet vilket minskar möjligheten att allt kommer att hållas efter systematiskt. Flera lärdomar har dock nåtts runt detta och idéer på förbättringar för framtida projekt finns.

Projektet har förlängts till 31 maj.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: