Projekt:Translatewiki.net 2014/Månadsrapport 7 februari

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viktiga händelser under den gångna månaden

 • Vi har lagt upp en genomgång av dokumentationen där problem identifierats för diskussion, och flera av dem har åtgärdats av gemenskapen i enlighet med förslagen.
 • Vi har börjat strukturera upp arbetet med dokumentationen så att de har en röd tråd och gås igenom i en pedagogisk följd.
 • Genom en annons på volontärbyrån.se hittade vi igen ytterligare flera volontärer som vill börja översätta på translatewiki.net. Hur vi bäst kan aktivera dem och lära upp dem kommer vi att titta på de närmaste veckorna. Flera samtal med dem har genomförts och några har kommit igång och börjat pröva att översätta.
 • Vår manual för hur Open Badges fungerar i translatewiki.net-kontexten har utvecklats vidare. Manualen skrivs på engelska så att den skall gå att översätta till andra språk.
 • MetaSolutions har fortsatt med arbetet att anpassa EntryScape för översättningar. Större delen av gränsnittet är nu lokaliserat.
 • MetaSolutions har gjort en patch till Translatewiki för att kunna hantera Dojos (samma som AMD, require.js) i18n javascript format. Denna patch är nu under kod-review.
 • Umeå universitet har påbörjat genomföra intervjustudien som kommer att slutföras under våren (Angelica Svelander).
 • Umeå universitet (Mikael Wiberg) har fortsatt arbetet på artikeln om projektet och har beslutat om vilken konferens han kommer att skicka in artikeln till. Umeå har arbetat upp sina avsatta projektmedel, men kommer att färdigställa sina artiklar.
 • Wikimedia Sverige la upp ett flertal uppgifter på Phabricator för att utvecklare skall kunna börja prioritera in Open Badges i arbetet.
 • Vi har fått vår idé om en översättningstävling online godkänd. Förhoppningen är att den ska hjälpa till att hålla igång volontärerna och färdigställa översättningarna av MediaWiki (som redan har fått tusentals översättningar, men som varje vecka får mängder av nya meddelanden).
 • Vi har förberett och genomfört vår träff kring Open Badges där flera av de tyngsta namnen inom området i Sverige deltog. Mötet var upplagt så att det hade både praktiska och teoretiska moment och resulterade i erfarenhetsutbyte och i att specifika områden kunde identifieras som centrala för vidare utveckling, exempelvis teknisk plattform och att kunna kommunicera och sprida konceptet med Open Badges till fler användare runt om i Sverige.

Viktiga händelser den kommande månaden

 • Kvalitativa förbättringar på translatewiki.nets dokumentationssidor kommer att prioriteras.
 • Wikimedia Sverige kommer att praktiskt förbereda inför översättningstävlingen online.
 • MetaSolutions kommer se till att patchen till translatewiki blir accepterad och driva på att den ska driftsättas så snart som möjligt.
 • MetaSolutions kommer att arbeta med personer från translatewiki för att inkludera EntryScape som översättningsprojekt. Nu väntar de på ytterligare instruktioner från Wikimedia Foundations utvecklare.
 • MetaSolutions kommer att fortsätta externalisera strängar i EntryScape, framförallt skriva tydliga beskrivande texter för strängarna.
 • MetaSolutions kommer att färdigställa sina erfarenheter från att lägga upp sin programvara.
 • Ett flertal intervjuer kommer att genomföras av Angelica Svelander och Mikael Wiberg på Umeå universitet för att samla data. De kommer bland annat, med medel från universitetet, att genomföra en resa till Stockholm för att intervjua delar av Wikimedia-gemenskapen samt kansliets personal.

Avvikelser från tidsplanen

 • EntryScape är ännu inte upplagt på translatewiki.net (men det är förberett), så MetaSolutions håller ännu på att färdigställa sina erfarenheter. Ett arbetsdokument med en del konkreta rekommendationer har dock skapats. De räknar med att det kommer att vara upplagt så snart som en ny version av TranslateWiki som inkluderar patchen är driftsatt.
 • Umeå universitets har skickat in ett abstract för sin artikel om translatewiki.net för konferensen The 9th International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM-15) (http://icwsm.org/2015/). Svar om det accepterats kommer först den 9 mars.
 • Efter överenskommelse med Internetfonden skjuter vi fram projektslutet till 31 maj 2015 för att kunna inkludera EntryScape i översättningstävlingen vi anordnar.

Organisatoriska förändringar och nya medarbetare

 • Inga förändringar.

Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm)

Budget

 • Total upparbetad lön för Wikimedia Sverige 2014-01-31: kr
 • Total upparbetad lön för MetaSolutions 2014-01-31: kr
 • Total upparbetad lön för Umeå universitet 2014-01-31: 130 000 kr
 • Evenemang och resor: 11 222,83 kr * Differensen jämfört med föregående rapport beror på felbokföring i vårt bokföringsprogram.

Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen

 • Ett fjärde översättningssprint har genomförts.
 • Under projektet har 12 nya översättare nu anmält sig på portalen för svenska översättare. Det är en ökning på 36 procent. Målet var 10 stycken, vilket alltså redan uppnåtts.
 • Vi har ytterligare ett omnämnande i media genom SRs deltagande på sprintet på KTH.
 • Instruktionsvideos är skapade och uppladdade.
 • 4 av 5 av de projekt vi prioriterade är färdigöversatta och till stor del korrlästa. Flera andra projekt (som var färdigöversatta när vi sammanställde vår lista) har fått nya meddelanden som vi har översatt, så att de åter är färdigöversatta. Vi har även översatt alla de meddelanden som fanns för MediaWiki när vi började, men på grund av den snabba utvecklingen av den programvaran har den fyllts upp igen. Huvudmålet är därmed uppnått, men vi arbetar ändock vidare för att få de av oss prioriterade projekten färdiga.

Övrigt

 • Inget annat att rapportera.