Projekt:Trycka Kulturskatter till WMFI/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Broschyren är översatt av volontär till engelska och upplagd på Commons och har korrekturlästs. WMFI är meddelade om att de kan börja titta på den.

Svårt att hitta volontärer som har tid att översätta till engelska (översättningsverktyget kräver att den finns på engelska). Uppskattat stöd från WMFI. Förutom översättningen kommer den även kräva en juridisk anpassning till det lokala jurisdiktionen. Projekt som är helt utan arbetstid är problematiska. Antingen bör det finnas arbetstid, alternativt borde det hanteras som gemenskapens projekt eller liknande.

Rekommendation: Skapa bugzilla om att översättningsverktyget borde tillåta andra språk än engelska som start och lyft frågan till community.

  • Budget Tryck 4 500 kr
  • Aktuell 0 kr
  • Prognos 4 500 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att finnarna inte hinner översätta och anpassa den innan årsskiftet. Fråga har ställts till WMFI om de kan fakturera oss för tryck i år.