Projekt:Umepedia 2013/Förstudie/Projektuppdelning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För att kunna göra Umepedia möjligt, med tanke på den osäkra finansieringen är det bra om vi kan ha de olika delarna färdigspecificerade. Då är det lätt att se vad vi behöver pengar till och vad som vi kan behöva annan hjälp med.

Skyltar

Mål

Sätta upp minst 100 skyltar.

Tidplan

Så tidigt på året som möjligt (under förutsättning att det går att sätta upp skyltar).

Vad Arbetstid Start senast Slut senast Kommentar
Gör research och fastställ artiklar 16 h 2013-11-30 2014-01-31 Minst 16 h (ju mer ju bättre). Förhoppningsvis gör volontärer grundjobbet.
Layout på skyltar 40 h 2014-01-01 2014-05-09
Informationsmaterial 40 h 2014-03-03 2014-02-28 Kan skippas.
Konstruktion av skyltar 8 h 2014-03-03 2014-03-31
Uppsättning av skyltar 200 h 2014-04-01 2014-05-09 Kan kanske göras av Gatukontoret?
Uppföljning och analys 40 h 2014-08-29 2014-09-12

Budget

Vad Antal Kostnad/st Total Kommentar
Arbetstid research 16 300 4 800 Kan få ett större värde genom volontärarbete. Kan någon extern part ta på sig ansvaret?
Arbetstid layout 40 300 12 000
Arbetstid informationsmaterial 40 300 12 000 Kan skippas
Tryckning informationsmaterial 1 1 200 1 200 10 000 ex 210x105 mm flyer.
Arbetstid beställning av skylt 8 300 2 400
Kostnad för skyltar 100 400 40 000 Har kommunen kontakt med bra skylttillverkare?
Arbetstid uppsättning 200 300 60 000 Kan kanske göras av Gatukontoret?
Arbetstid analys 40 300 12 000
Totalt 144 400

Skrivtävling

Umepedia challenge

Mål

 • Skapa minst 20 artiklar.
 • Skapa artiklar på minst 5 olika språk.
 • Förbättra minst 50 artiklar.
 • Förbättra artiklar på minst tio olika språk.

Tidplan

Bör inte påbörjas förrän urvalet av skyltar är gjort.

Vad Tid att färdigställa Start senast Slut senast Kommentar
Tävlingsförberedelser (sponsorer och kommunikation) 40 h 2013-02-01 2013-03-07 (ju mer ju bättre)
Tävlingsförberedelser onwiki 40 h 2013-03-08 2013-03-30
Tävlingsperiod (svara på frågor) 16 h 2013-04-01 2013-05-30
Sammanräkning och prisutdelning 24 h 2013-06-01 2013-06-07
Enkät och analys 40 h 2013-06-08 2013-06-25

Budget

Vad Antal Kostnad/st Total Kommentar
Arbetstid sponsorer och kommunikation 40 300 12 000 Kan någon extern part ta på sig ansvaret för kommunikation?
Arbetstid onwiki 40 300 12 000
Arbetstid frågor 16 300 4 800
Arbetstid sammanräkning 24 300 7 200
Arbetstid analys 40 300 12 000
Priser 3 snitt 3 000 9 000 Om inga sponsorer hittas
Totalt 57 000

Workshops

Mål

 • Genomföra minst sex workshops totalt.
 • Få minst 12 nya användare som gör minst fem redigeringar.
 • Förbättra minst 50 artiklar.

Tidplan

Bör inte påbörjas förrän urvalet av skyltar är gjort.

Vad Tid att färdigställa Start senast Slut senast Kommentar
Förbereda workshopmaterial 24 h 2014-01-13 2014-01-31
Logistiska förberedelser 24 h 2014-01-13 2014-01-31
Genomföra workshops 36 h 2014-02-03 2014-04-01
Enkät och analys 24 h 2014-04-02 2014-05-09

Budget

Vad Antal Kostnad/st Total Kommentar
Arbetstid workshopmaterial 24 300 7 200
Arbetstid logistik 24 300 7 200
Biljettkostnader 12 3 000 36 000
Trakamenten 24 220 5 280
Restid 120 150 18 000
Boende 12 1 000 12 000
Arbetstid workshops 36 300 10 800
Lokalhyra 6 3 000 18 000 Kanske kan lånas?
Omkostnader workshops 6 500 3 000
Arbetstid analys 24 300 7 200
Totalt 124 680

Skrivstugor

Mål

 • Genomföra minst tre skrivstugor med deltagare från underrepresenterade grupper.
 • Genomföra minst tre skrivstugor med deltagare som är ämnesexperter.
 • Genomföra minst sex skrivstugor totalt.
 • Skapa artiklar på minst tre olika språk.
 • Förbättra minst 50 artiklar.

Tidplan

Bör inte påbörjas förrän urvalet av skyltar är gjort.

Vad Tid att färdigställa Start senast Slut senast Kommentar
Förbereda skrivstugor 24 h 2014-01-13 2014-01-31
Logistiska förberedelser 24 h 2014-01-13 2014-01-31
Genomföra skrivstugor 48 h 2014-02-03 2014-04-01
Enkät och analys 24 h 2014-04-02 2014-05-09

Budget

Vad Antal Kostnad/st Total Kommentar
Arbetstid skrivstugematerial 24 300 7 200
Arbetstid logistik 24 300 7 200
Biljettkostnader 12 3 000 36 000
Trakamenten 24 220 5 280
Restid 120 150 18 000
Boende 12 1 000 12 000
Arbetstid skrivstugor 48 300 14 400
Lokalhyra 6 3 000 18 000 Kanske kan lånas?
Omkostnader skrivstugor 6 500 3 000
Arbetstid analys 24 300 7 200
Totalt 128 280