Projekt:Umepedia 2013/Att bidra till Wikipedia som kommunikatör och hur kvalitén säkerställs

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund

I samband med att UmeNet tittar på vårt avtalsförslag om att göra våra projekt fritt tillgängliga via deras stadsnät bad de om mer information gällande hur kvalitén på artiklarna om Umeå Energicentrum och Klabböle kraftverk kan säkerställas och förbättras. Detta föranleddes av att de har lagt mycket resurser på att förbättra och skapa egna texter som de gärna vill se använda.

Deras VD lyfte vid samtal även frågan om ansvar och koppling till Umeå Energis varumärke. Denna text skapades för att förklara Wikipedias upplägg, hur kommunikatörer kan arbeta på Wikipedia och hur kvalitén säkerställs. Texten kan förhoppningsvis enkelt användas även i framtida samarbeten med olika företag.

Om Wikipedia

Wikipedia är en så kallad wiki, vilket innebär att möjligheten att ändra texter och diskutera texter sker direkt på webbplatsen. Ändringarna i materialet publiceras direkt utan föregående granskning. Det finns alltså ingen redaktion som kontrollerar materialet. Detta sker istället av de tusentals volontärerna som tittar igenom ändringarna i realtid och bedömer deras relevans för Wikipedia, kvalité och om de kan bekräftas av oberoende källor. Genom att jämföra den ditlagda texten med källor kan volontärerna avgöra om texterna är korrekta och bör behållas eller revideras – klotter återställs ofta inom någon minut. Volontärerna bearbetar även texterna så att de ska hålla samma språkliga stil. Detta låter kanske som ett omöjligt system för att säkerställa kvalité, och det är förvisso en stor skillnad mellan olika artiklar, men i de jämförelser med traditionella uppslagsverk som oberoende forskare och journalister gjort får Wikipedia mycket bra omdömen.

På endast 13 år har Wikipedia vuxit till 287 språkversioner med mer än 30 miljoner artiklar, varav svenskspråkiga Wikipedia har mer än 1,6 miljoner artiklar. Det går alltså väldigt fort framåt och det som saknas idag kan finnas på plats imorgon. Artiklarna är skapade av tiotusentals obetalda volontärer och Wikimedia-rörelsen har ingen anställd personal som skriver där.

Under arbetet på Wikipedia diskuterar volontärerna med varandra för att nå konsensus om skrivningar och val av ex. bilder eller källor. Diskussionerna bygger på det nuvarande källäget och har målet att nå en neutral skrivning. Detta arbete slutar inte – artiklarna förbättras ständigt och kan även utvecklas olika på de olika språkversionerna av Wikipedia. De QRpedia-skyltar vi placerar ut kommer alltid att leda till den senaste versionen av artikeln.

Artiklar med anknytning till Umeå Energi på Wikipedia

Till att börja med är det värt att förtydliga att artiklarna redan finns på Wikipedia och kommer att fortsätta finnas även i framtiden. Detta kan inte externa parter styra över. Finns det däremot direkta felaktigheter i texterna går det dock att arbeta tillsammans med gemenskapen av volontärer för att förbättra materialet.

Korrigeringar av direkta felaktigheter sker vanligtvis snabbt, men det finns ingen anställd personal som skriver på Wikipedia, så det kan aldrig garanteras att en rättning kommer att ske inom en viss tidsperiod. Det går inte heller att garantera att artikeln kommer att skrivas på det sätt en extern aktör skulle föredra eller anser vara korrekt. Ju bättre kvalité de tillgängliga källorna har, desto större möjlighet finns att Wikipedia-artikeln håller god kvalité.

Bidragandet till Wikipedia sköts av volontärer som gör det på sin fritid, när de känner en vilja att bidra. Det innebär att en del artiklar inte kommer att utvecklas på lång tid medan andra kanske utvecklas redan samma dag.

De texter som Umeå Energi skrivit kan inte heller kopieras över direkt till Wikipedia om de inte först licensieras under CC BY-SA-licensen, eller friare. De kan däremot – som publicerade texter – användas som källor i Wikipedia-texter, om volontärerna finner det lämpligt.

Ansvar

Wikimedia Sverige har ingen möjlighet att styra det material som finns på Wikipedia. Wikimedia Sverige finns som ett stöd för volontärerna och inte tvärtom. Wikimedia Sverige kan antingen försöka sätta er i kontakt med en aktiv volontär som kan hjälpa er vidare på vägen och visa er grunderna; alternativt så kan föreningen, mot självkostnadspris, komma till Umeå och hålla en workshop för era kommunikatörer om det praktiska arbetet och vilka regler de har att förhålla sig till.

Umeå Energi har begränsade möjligheter att påverka materialet då Wikipedia skall skrivas neutralt. Företag och externa aktörer måste verka i linje med Wikimedia Foundations användarvillkor (Terms of use). Viktigt att minnas är att Wikipedia är en separat och självständig webbplats och ingen kommunikationskanal för Umeå Energi eller något annat bolag. Umeå Energi har därigenom inget som helst ansvar för materialet.

Tips och trix

  • Det finns en längre text om vad kommunikatörer/PR-experter bör tänka på när de bidrar till Wikipedia. Den är från Storbritannien och för engelskspråkiga Wikipedia, men det mesta är rätt allmängiltigt för alla våra språkversioner: http://www.cipr.co.uk/content/policy-resources/best-practice-guides-toolkits/wikipedia-and-public-relations. Den är dock inte uppdaterad med de nya riktlinjer som Wikimedia Foundation just angivit gällande redigeringar från personer som är betalda för det: https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use
  • Om ni vill rätta mindre felaktigheter så är det okej: Var då tydliga med vilka ni är och varför ni bidrar. Skriv att ni jobbar för Umeå Energi på er användarsida (i er presentation) och nämn det när ni skriver era diskussionsinlägg.
  • Ser ni behov av större omarbetningar, så bidra då med er expertis och skriv om möjliga förbättringar på diskussionssidan. Detta är det korrekta förfarandet för ett företag att agera.
  • Erbjud gärna volontärer källmaterial (böcker etc.) så att de kan lägga till info som saknas. Det ökar chansen att förbättringar sker. Wikimedia Sverige kan hjälpa till med att nå ut med detta.
  • Fundera på om ni har bilder/videofilmer eller annat material (där ni äger alla rättigheterna) som ni är beredda att tillgängliggöra under fria licenser för att förbättra artiklarnas utseende. Ett större material gör det möjligt att illustrera både huvudartiklar och ännu ej skapade sidoartiklar/fördjupningsartiklar. Med bra illustrationer tillgängliga växer intresset hos volontärer att förbättra artiklarna och skapa nya (även på andra språk). Då kan vi diskutera möjligheten för Wikimedia Sverige att hjälpa er att tillgängliggöra bilderna.