Projekt:Utbilda pedagoger 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Översätt från engelska till svenska På engelska finns nu materialet Editing Wikipedia som innehåller flera användbara och uppdaterade instruktioner för hur man redigerar Wikipedia.

Kort projektbeskrivning

Projektet handlar om att utbilda pedagoger om hur det går till att framgångsrikt använda sig av Wikimediaprojekten i sina kurser för att sprida kunskap.

När det gäller lärarutbildningarna så ser det ut att inom ramen för projektet kunna handla om samarbeten i form av planeringar och initial utbildning, för att inom nästa år kunna handla om en mer etablerad kursintegrering av Wikipedia-uppgifter för lärarstudenter, närmast till hands ligger det i samarbetet med Umeå, Lund och Malmö.

Erfarenheter

En aspekt att ta med i det här projektet är att processen från att pedagoger utbildas till att Wikipedia är integrerad i kursen förefaller vara väldigt lång, i synnerhet om lärare känner att ett sådant moment behöver godkännas och framgå tydligt i kursens kursplan. Samtidigt finns det lärare som ser sig ha ett utrymme att experimentera med examinationsformer (psykologiska institutionen) och det finns även universitet där ledningen ser det som en naturlig väg för utbildningen att utvecklas (Malmö högskola).

Tidplan

September - en andra workshop med DSV i kursen "ICT and Pedagogical Development.

Möten med Malmö högskola kommer att planeras in under hösten.

Samarbetspartners

 • Psykologiska institutionen, SU/ föreningen MIND, Wikipedia-uppgift används i två olika kurser där.
 • Lunds Universitet
 • Institutionen DSV, Stockholms universitet
 • Malmö högskola
 • Högskolan Dalarna
 • Umeå universitet

Se även

4101 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 78 000, LU 24 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K.2.1 Målet är att samarbeta med 2 lärarhögskolor och integrera utbildning om Wikimedia.
K.2.2 Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4101 102 000
 • Samarbeta med 2 lärarhögskolor
 • 7 kurser skall bidraTidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Utbildningstillfälle lärarutbildningen SU, intresse för att upprepa till våren 2015.
 • Kontakter etablerats med lärarutbildningarna på Högskolan Dalarna och Malmö högskola
 • Utbildat 1 lärare med studenter psykologiska institutionen SU vid två tillfällen, tre kurser är aktiva med redigering.
 • Två dagars workshop, i två omgångar, med personal på Lunds Universitet. Två olika kurser är aktiva.
 • 2 Workshops med Stockholms universitet ICT and Pedagogical Development
 • 6 högskolekurser
 • 1 kurs för pedagoger
 • Här finns möjligheter att få kostnadstäckning på föreläsningar. Vi behöver ha en strategi för hur vi hanterar och tar upp det.
 • Lunds universitet vill utveckla konceptet med tydligare fokus mot pedagogerna.
 • Det är en naturlig olikhet mellan universitetsnivå och gymnasium, olika behov. Det mesta materialet från WMF är för universitet.
 • Det finns en stor variation på mottaglighet även inom samma universitet.
 • Det har varit svårt att kunna följa allt som sker. Kurssidorna kan bli en möjlighet att göra det lättare.
 • Institutionsstyrelser kan vara ett sätt att nå ut.
 • Vi är fortfarande i "eldsjälsstadium", utmaning att bli mainstream.
 • Budget 102 000 kr
 • Aktuell 100 236,84 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Samarbete med Lärarhögskolan har inte kommit så långt att Wikipedia kan integreras i kurser inom ramen för projektet, samarbete etableras.

I det lilla utrymme som finns kvar i projektet kommer aktiviteten att riktas mot att kontakta Lärarutbildningarna, främst sker det på Skolforum och i samband med resa till Malmö.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: