Projekt:Utvecklingsstöd 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

Bra att vi fick till en första Underhållsriktlinje. Detta var tidigare väldigt vagt och vi har nu något konkret att jobba vidare med och basera våra beslut på.

Vad gick dåligt?

Utvecklingsarbetet tog längre tid (främst kalendertid) än planerat. Projektet blir ofta nedprioriterat vilket betyder upprepade omstarter i utvecklingen. Nedprioriteringen innebar också att flera planerade aktiviteter släpptes.

Vad ska vi sluta med?

Undvika små projekt som kräver handpåläggning av WMF för att sjösättas (t.ex. deployment av kod). Detta då det byråkratiska hindret lätt stjäl merparten av den tillgängliga utvecklartiden eller innebär att insatser slösas bort på verktyg som aldrig blir sjösatta.

Gemenskapens tekniska önskelista: relativt lågt engagemang och främst från samma grupp användare. Att den bodde på Wikipedia gav även ett underliggande filter på lösningar för just den plattformen.

Vad ska vi fortsätta med?

Vidareutveckla underhållsriktlinjen och som en del av detta ge en tydlig översikt över vad vi byggt och vad vi underhåller. Översikten ska vara lättkonsumerad av gemenskapen, både för transparens samt för att göra det tydligt vem man ska vända sig till med idéer.

Fortsätta (vidare-)utveckla verktyg till nytta för gemenskapen.

Vad ska vi börja med?

Undersöka alternativ till önskelistan.

Aktivt underhåll av verktyg som faller under projektets ansvar.