Projekt:Vasamuseet, Samtidigt...Meanwhile... 2013/Ansökan till Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Signe och Olof Wallenius Stiftelse
Sista ansökningsdatum: 15 februari 2013
Max bidrag: ~30 000 kr
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 3 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

För ansökan om forskningsbidrag skall 15 exemplar av de fullständiga ansöknings-handlingarna tillställas Stiftelsen. "För att underlätta vår administration ber vi om att ansökningarna hålls så korta som möjligt, maximalt 10 sidor."

Sammanfattning

Aktern på Vasa, som finns illustrerad på Wikipedia.

Ansökan skall innehålla en för lekmän förståelig sammanfattning på maximalt en halv sida. Korsbefruktning av det användargenererade uppslagsverket Wikipedia och Vasamusset i en utställning.

Redogörelse över projektet

Vasamuseet inviger en ny utställning i december 2013. Den ska belysa Världen i början av 1600-talet, skeppet Vasas samtid. Hur tedde sig världen sedd från andra perspektiv och andra geografiska utsiktspunkter än Sverige? Samtidigt på annan plats är en utgångspunkt i idén med utställningen och vill därmed sätta in Vasa i ett globalt sammanhang.

Detta är företrädesvis en utställning utan föremål, den är snarare uppbyggd av berättelser gestaltade med olika tekniker.

Idén är att sätta in Vasa i en internationell kontext, mycket med tanke på att 80 % av besökarna kommer från andra länder. Detta tema skulle ge dem möjligheter att sätta sig själva och sitt eget lands/kontinents historia i relation till den svenska historien och Vasa.

Wikimedia Sverige är en stödförening till Wikimediaprojekten och jobbar för att göra kunskap fritt tillgänglig. Wikimedia Sverige ser en vinst i att museet intresserar sig för fria licenser och öppet material och på så vis bidrar till att sprida fri kunskap.

Wikimedia Sverige vill bistå Vasamuseet att hitta kvalitativt material som finns på Wikipedia, både text och bilder. Tillsammans med frivilliga förbättras detta materialet på flera språk.

Tidsplan

Medverkande

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wictionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter.

Medverkande institutioner

Vasamuseet, som visar världens enda bevarade 1600-talsskepp – historia i verklig storlek. Med kunskap och omsorg vårdas och bevaras för kommande generationer. Vasamuseet är en plats för oväntade och obegränsade möten mellan människor från hela världen, då och nu, i lek och lärande, i forskning och vetande.

Utställningarna på Vasamuseet ska förmedla kunskap genom sina unika föremål och genom upplevelse. De ska vara genomarbetade med en tydlig pedagogisk idé som förstärks genom högkvalitativ ljussättning och gestaltning. Vasamuseets utställningar är tematiska och bygger på 10 grundfrågeställningar med skeppet som nav.

Medarbetare

Axel Petterson

Meritförteckning (max 1 sida)

Budget

  • Leta bilder och text: 6 dagar
  • Möten: 2 dagar
  • Workshops: 2 dagar

Totalt 10 dagar: 25 000 kr

Tryckkostnader: 5 000 kr

Sökt belopp

30 000 kr

Bidrag som sökts/erhållits från andra anslagsgivare