Projekt:Vasamuseet, Samtidigt...Meanwhile... 2013/Ledningsrapport/2013-04

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-05-08 STATUS:
STATUS orsak Projektet med att leta och hitta bilder har inte fungerat. Vasamuseet är dock fortfarande intresserade av att använda bilder från Commons och har letat själva och har dessutom andra idéer om att använda material från de olika Wikimediaprojekten
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Fortsatt informationsspridande om bildletarsidan
  • Möte och diskussioner om att med API-frågor presentera artiklar och koordinater på en karta för att visa upp fördjupning och möjlighet att läsa mer i utställningsmiljön
  • Bildmässigt ingen framgång
  • Svårt att få intresse från gemenskapen i andra länder för att leta och hitta bilder
  • Budget 25.000 arbetstid
  • Aktuell 7.150 arbetstid
  • Prognos 25.000 arbetstid
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
  • Svagt intresse från gemenskapen för bildsök
  • Inom projektets ramar flytta fokus från bildletande till att hjälpa till med det tekniska för att kunna presentera artikelingresser på karta tillsammans med QRpedia-kod för vidare läsning på egen telefon.