Projekt:Vitbok 2.0/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-06-17 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak Avslutat
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Några exemplar har levererats till kontoret.

Vi har tryckt upp 250 exemplar och delat ut nästan alla, mest på digikult. Har använts som referens av RAÄ i deras digitaliseringsriktlinjer. Värt att ha med sig om broschyrer är att göra dem beständiga. Hur ska man mäta mottagande, eller få feedback? Bra att ha trycksaker, går ofta att återanvända i andra projekt. Bra tillgång för volontärer att ha med sig i utåtriktat arbete. Det är svårt för en volontär att översätta/designa själv. Viktigt vid broschyrarbete är att blanda in flera olika som korrekturläser. Verktyg är en viktig fråga, här är det Scribus. För lite tilltagen arbetstid för anställda för att stötta projektet effektivt. Även viktigt att avsätta tid för korrekturläsning. Projektet upplevs som ganska kostnadseffektivt för framtagandet av broschyren på grund av dess innehåll. Bra att broschyren har en tydlig målgrupp.

Rekommendation för fortsättning: Uppdatera och rätta broschyren och gör ett nytryck. Identifiera vilka som bör få broschyren, distribuera dem och gör en uppföljning av mottagandet.

  • Budget 8.000 kr
  • Aktuell 7.294 kr
  • Prognos 7.294 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar