Projekt:WikiSkills 2012/Kurs/Kursplan - övergripande planering för två dagar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag lektionswiki: Låt deltagarna göra research kring wikis, och redovisa vad de kommit fram till i en lektionswiki på https://wiki.folkbildning.net (prata med Jörgen Qvartsenklint! eller på den officiella WikiSkills-kurswikin som är tom vid dagens början. När dagen är slut har alla koll på grunderna i wikiredigering, förutom att de har hittat svaren på våra frågor. Användbar extension: Extension:Education_Program)

Dag 1

Fysisk, gemensam träff

10.00 (sen start, så att folk kan resa)

Presentation WS+WEP Om kursen, innehåll och omfattning

Varför wikis?

 • Några av de största kollaborativa tjänsterna använder wikis (WM:s sajter)
 • Internet i ett nötskal (platta, organiska, användarskapade, many2many). Därmed bra miljöer att träna nät-förmågor.
 • Transparenta
 • Lista över fler fördelar här

Kännetecken för wikis

 • Länkar. Navigationen är uppbyggd kring brödtextlänkar.
 • Transparens. All historik sparas.
 • Dialog. Diskussionssidor eller liknande centrala på de flesta wikier.
 • Totalt användarskapar. Inte bara innehållet, utan till och med hur innehållet organiseras, styrs av användarna

Exempel på wikis

 • Wikipedia och andra Wikimediaprojekt

11.00

 • Kort intro till kurswikin
 • Redigera
 • Skapa användarsida
 • Lämna meddelanden till varandra
 • Navigera
 • Genomgång av diskussionssidan i wikin
 • Artikelhistorik - samt notera problemet med redigeringskonflikter
 • Senaste ändringar

12.00

 • Lunch

12.30

 • Research, varje deltagare får två frågor. En fråga är helt individuell, en fråga har gått ut till minst två personer. Alla tar anteckningar i wikin.
 • Frågorna anpassas efter målgrupp. Hälften WEP- och hälften WS-frågor

Till exempel:

 1. Vem bestämmer vilka nya artiklar som ska få finnas kvar på Wikipedia?
 2. Vad är föräldralösa sidor? Vilken roll spelar tillbakalänkar?
 3. Hur hanterar man redigeringskonflikter på Wikipedia?
 4. Vilka stora sajter använder wikier?
 5. Vilka uppgifter inom ett projekt eller ett företag skulle kunna lösas i en wiki?
 6. Vad är en wikifarm?
 7. Vad är Creative Commons? Förklara skillnaden mellan upphovsrätt och licensiering!

14.00

 • Gemensam halvtidsavstämning.
 • Deltagarna börjar sammanfatta vad man kommit fram till på wikin, en wikisida per uppgift
 • För en av frågorna kommer var och en nu att behöva dela wikisida med någon annan. Använd diskussionssidan för att koordinera arbetet! Använd möjligheten till redigering av enskilda avsnitt (section editing)


15.30

 • Redovisning, sida för sida
 • Vem gjorde vad på sidan?
 • Uppstod konflikter? Hur löstes de?


16.45

 • Sammanfattning

17.00

 • Slut

Dag två

Fysisk, gemensam träff Förslag: Ta fram läroscenarier

09.00

 • Kort repetition av gårdagen. Frågor som kan ha dykt upp under natten.
 • Gruppövning: Skissa fram lektionsplaner utifrån några scenarier. Alternativt skissa fram hur en skarp arbetsuppgift kan underlättas och lösas med en wiki. Lektionsplanerna eller arbetsuppgifterna ska vara sådana som lärarna/deltagarna sedan faktiskt avser använda!


12.00

 • Lunch

13.00

 • Presentation och diskussion av lektionsplanerna.
 • Hur skulle man betygsätta en sådan lektion?
 • Vad skulle studenterna få ut av detta?
 • Hur motiverar deltagarna/lärarna sin målgrupp att genomföra scenariet?
 • Hur skulle man ha uppnått det annars?

14.30

 • Vad händer nu
 • Hemuppgift: Dokumentera lektionsplanerna i wikin (en sida per grupp). Ska släppas under en fri licens. Deltagarna får välja bland de vanligaste (för att tvingas läsa på lite!) Dessa sidor förs över till WikiSkills-wikin
 • Utvärdering. Sätt en preliminär tidsplan för att genomföra ditt scenario.

15.00

 • Slut (tidigt slut, så att folk kan resa)

Onlineträning?

Dag tre Individuellt, i respektive lärares klassrum. Vi är tillgängliga på distans eller på plats.

Lärarna genomför sina lektionsplaner. Uppföljning Individuellt, på plats eller på distans.