Projekt:WikiSkills 2012/Kurs/Utbildningsmål

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det övergripande målet är att deltagarna ska vara flygfärdiga och villiga att hålla en egen wikibaserad lektion under den kommande terminen.

För att komma dit behöver kursdeltagarna mer kunskap om Wikipedia och wikis samt hur man kan använda Wikipedia och wikis i sin undervisning.

Frågor som denna utbildning ska besvara:

Grundkunskaper om wikis och Wikipedia

Varför använda Wikipedia? Varifrån kommer Wikipedia? Hur har Wikipedia förändrat kunskapsspridning i grunden? Visa lite statistik om Wikipedia idag. http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

Vilka är systerprojekten?

Vilka är de fem grundpelarna?

Vad innebär de fem grundpelarna:

Grundpelare 1: Vad är ett uppslagsverk? Vad är verifierbarhet? Varför inte orginalforskning? Hur lägger man till källor? Vad är WP inte?

Grundpelare 2: Vad innebär det att Wikipedia inte tar ställning? Vad är konsensus? Vad är NPOV? Hur skriver man balanserat, sakligt och utan snedvridning? Hur redogör man rättvist för alla sidor? (Hur hanterar man konflikter? Se Grundpelare 4)

Grundpelare 3: Vad är ett fritt innehåll? Vad innebär i kortfattat ordalag upphovsrätt och licenser? Var hittar jag författarna till text och bild? Vad är en permanentlänk och varför är en sådan viktig när man vill återanvända text? Gå igenom uppladdningsformuläret på Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard.

Grundpelare 4: Hur ser etikettreglerna och uppförandekoden ut? Hur förebygger man konflikter? Hur bygger man gemenskap och god stämning? Utgå inte från att alla är som du själv.

Grundpelare 5. Varför finns det en grundpelare som säger "Strunta i reglerna?" Hur struntar man framgångsrikt i reglerna?

Hur är en artikel strukturerad? Visa de olika sektionerna och redskapen i en artikel.

Hur är Wikipedia strukturerat? Visa:

 • artikelsektionen inklusive interwiki länkar till andra språkversioner. Visa diskussion och historik.
 • användarsidan
 • verktygslådan + export
 • Wikipedia-sektionen. Gå till huvudsidan. Demonstrera senaste ändringar.
 • Vad är namnrymder? Varför har man namnrymder? Nämn några namnrymder på Wikipedia. Visa Wikipedia:Hjälp Visa några olika portaler.
 • Visa deltagarportalen, bybrunnen, sandlådan,

Vad är en wiki? Hur fungerar de? Visa en jämförelse mellan wiki och andra verktyg. Visa andra exempel vid sidan om Wikipedia. Introduction to the concept wiki

Vad har man wikier till? Hur kan jag använda wikier/Wikipedia i mitt arbete?

Hur du kan använda Wikipedia och wikis i din undervisning

Vad behöver jag praktiskt veta för att använda Wikipedia i min undervisning?

Hur kan jag som lärare använda Wikipedia i mitt arbete?

Vilken typ av lektion kan fungera?

Hur kan jag som lärare använda en wiki i mitt arbete? Visa på lektionsexempel.

(Hur bidrar man till Wikipedia?)

På vilken wiki ska lektion äga rum?
 • Att sätta upp en egen, lokal wiki
 • Wikifarmer
 • Wikimedia-wikier
 • Andra öppna wikier
 • Andra plattformar med kollaborativ potential
  • Forum (tänk Terjetrådarna på Flashback)
  • Facebookgrupper
  • Google Docs
  • Etherpad
Kan jag skapa hela klassens användare själv på en gång?
Mediawikis sajter begränsar ofta hur många nya konton som får skapas på en gång från en IP-adress. Vill man skapa fler kan man ofta ordna det, be om hjälp på ”Bybrunnen” eller motsvarande communitysidor. Ett annat sätt att komma runt det är ju att själv skapa kontona några dagar i förväg (så att man kan sprida ut skapandet en smula)
Vad gör jag om det finns någon bland mina elever inte vill släppa sin text/bilder under en fri licens?
Om du har satt upp en egen wiki så kan du som lärare själv välja licens. Fördelen med att ändå välja en fri licens är att materialet kan återanvändas och byggas vidare på utan att behöva inhämta varje deltagares tillstånd vid varje framtida situation.
Om klassen ska utgå från Wikipedia eller liknande projekt med fri licens: Alla uppgifter behöver inte handla om att redigera Wikipedia. Man kan erbjuda alternativa uppgifter som redovisas utanför Wikipedia för dessa elever.
Vad händer om någon av mina elever laddar upp material som dom inte har rätt att ladda upp?
På Wikimedia Commons är kontrollen god. Se det som en bra erfarenhet och en bra diskussionsutgång.
På mindre wikier får förstås läraren själv ett ansvar att hålla koll
Bör mina elever delta med Wikipediakonton de har sedan tidigare?
Kan vara ämne för en diskussion
Hur kan jag som lärare hålla reda på mina elever?
Kolla på användarbidrag för var och en. I Mediawiki finns tyvärr ingen möjlighet att följa en hel grupp användare.
Hur gör jag när mina elever får kritik av andra användare?
Om det gäller Wikipedia: Hjälp dom att bemöta eller acceptera kritiken på ett konstruktivt sätt. Be eleverna att redovisa hur dom hanterar kritik och hur dom bemöter kritiken. Se till att dom utgår från sv:Wikipedia:Etikett och sv:Wikipedia:Policy och riktlinjer
Hur betygsätter jag?
Vem vänder jag mig till när det inte funkar?
Hur hanterar jag redigeringskonflikter?
Bra att ha testat detta ordentligt som lärare, så att man kan förklara för sina elever vad som händer. (Gränssnittet är ju rätt tydligt, annars: En ruta för den sparade versionen, och en ruta med dina ändringar).
Ett tips: Installera Lazarus (eller liknande) i alla elevers webbläsare, så att ingen någonsin riskerar att förlora sina ändringar
Kan man dra tillbaka material som man en gång valt att publicera under en fri licens på Wikipedia?
Nej. Det ligger i licensernas natur att det inte går – en CC-licens skulle ju bli oanvändbar om upphovsmän skulle kunna ångra sig, och försätta alla derivat-verk i upphovsrättsligt limbo...
Hur lär jag mina elever jämka?
Några förslag på övningar
 • 2-3 elever får under fem minuter sortera vardagliga föremål på ett bord tillsammans under tystnad. Efteråt får var och en förklara hur hen tänkte.
 • Påståendeövning av något slag
 • ...