Projekt:Wiki Loves Company

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wiki Loves Company är ett projektförslag där Wikimedia Sverige på stor skala samarbetar med olika partners, såsom Centrum för näringslivshistoria och deras medlemsorganisationer (d.v.s. olika företag) för att skapa fylligare men neutrala artiklar på Wikipedia om företag. För att kunna göra det krävs utbildning.

Bakgrund

Svenskspråkiga Wikipedia innehåller omkring en halv miljon artiklar. Det är svårt att bedöma kvalitet inom hela kategorier, men de stickprovsundersökningar som har gjorts visar att artiklar om svenska företag innehåller stora brister. De är korta, innehåller få källor, och nästan inga bilder. Av svenskspråkiga Wikipedias närapå 300 utmärkta artikar handlar bara ett fåtal om företag och företagare (just nu bara 3 st: Ramlösa hälsobrunn (dock inte det moderna företaget), Ivar Kreuger och Pan American World Airways).

Andra undersökningar på franskspråkiga Wikipedia) visar att till och med stora företags artiklar är eftersatta. Läsarna tvingas därför att gå till andra källor än Wikipedia.

Det här betyder att företagsdelen av svensk kulturhistoria, med dess uppfinnare, forskare, entreprenörer och affärskontakter, inte får den uppmärksamhet den är värd.

Samtidigt har de som håller koll på de senaste ändringarna på Wikipedia haft många dåliga erfarenheter av företag och företagare som försöker göra reklam för företag och produkter. Att göra flera företag medvetna om Wikipedias regler skulle kunna minska problemen med företag som vill göra reklam.

Den här typen av projekt, riktade mot företag, är unika inom Wikimedia-rörelsen.

Projektplan

Förslag på tidsplan

 • våren 2012, planeringsmöten, Wikimedia Sverige/Centrum för näringslivshistoria, mfl
 • maj, Lennart till Estland för att presentera konceptet på konferens
 • augusti, tidsplanen spikad
 • september-oktober, samla ihop intresserade wikipedianer, inklusive jury
 • oktober, sätta upp webbplats
 • oktober-december, kontakta företag som kan anmäla sig via webbplats, CFN och andra hjälper till med marknadsföring
 • oktober-november, förberedelser av utbildningsmaterial, kontinuerliga förbättringar
 • tryckning av utbildningsmaterial
 • januari-februari 2013, utbildning (två tillfällen)
 • (troligen) mars 2013, tävlingen utförs
 • april, bedömning och avslöjande av "vinnare"

Budgetförslag

 • resa till Estland, maj, 5000 SEK
 • resa till Stockholm, mars, 2000 SEK
 • resa till Stockholm, juni, 2000 SEK
 • resa till Stockholm, augusti, 2000 SEK
 • resa till Stockholm, oktober, 2000 SEK
 • resa till Stockholm, november, 2000 SEK
 • resa till Stockholm, januari, 2000 SEK
 • resa till Stockholm, februari, 2000 SEK
 • resa till Stockholm, april, 2000 SEK
 • omkostnader möte wikipedianer, 1000 SEK
 • omkostnader utbildningstillfälle 1, 1000 SEK
 • omkostnader utbildningstillfälle 2, 1000 SEK
 • tryckning av utbildningsmaterial, 5000 SEK
 • spridning av utbildningsmaterial, 1000 SEK
 • pris, okänd summa, eventuellt donerat pris

Total: 30.000 SEK

Projektfakta

Projektledare:
Plats: Hela Sverige
Vad: En tävling mellan svenska företag att utöka artiklar med neutral information
Mål: Att utöka åtminstone 50 artiklar om svenska företag och att skapa utbildningsmaterial som kan återanvändas
URL:

Om tävlingen

Det finns oräkneliga företag i Sverige. Även om man räknar bort de företag som inte uppfyller Wikipedias relevanskriterier, så är det hundratals företag vars Wikipedia-artiklar skulle kunna förbättras avsevärt. Innan tävlingen behöver vi kartlägga läget så att vi har en bild "före och efter".

Efter att Wikimedia Sverige tränat upp personer som jobbar på företagen samt på Centrum för näringslivshistoria med workshops, låter vi företagen arbeta med artiklarna. Wikimedia Sverige finns tillgängliga för stöd och råd under tävlingsperioden, och bidrar med utbildningsmaterial.

Tävlingen har inspirerats av det framgångsrika projektet Wiki Loves Monuments, som startade i Nederländerna 2010 och som sedan dess har gett upphov till nästan 200.000 nya och fritt licensierade bilder som kan användas i Wikipedia och av vem som helst.

Se även astronomitävlingen på svenskspråkiga Wikipedia, som också är av liknande snitt.

Efter tävlingen

Tackbrev till alla deltagares diskussionssidor, uppmuntran att fortsätta bidra till nya användare.

Prisceremoni på Centrum för näringslivshistoria?

Workshoppar

Den stora utmaningen i det här projektet är att undvika reklam-artiklar. Därför kommer workshoppar gå igenom:

 • hur välskrivna artiklar ser ut och vad vi föreslår att de skriver
 • Wikipedias regler - vad man får och inte får göra i artiklar om sig själv och sitt företag
 • kontakter med wikipedianer
 • bilder och material under fri licens

Jury

 • NN, Wikimedia Sverige
 • NN, Centrum för näringslivshistoria
 • NN, representant för ytterligare organisation?