Projekt:Wiki Loves Monuments 2012/Brev/Gymnasium

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wiki Loves Monuments fototävling

Hej,

Wikimedia Sverige vill gärna bjuda in dig och dina studenter att delta i den årliga fototävlingen Wiki Loves Monuments. Tävlingen hålls under september månad och de objekt som ska fotas och ingår i tävlingen är kulturskatter i kategorierna byggnader, fornminnen och fartyg. Wiki Loves Monuments är en internationell tävling med 34 deltagande länder. Deltagandet är enkelt då ni antingen laddar upp era färdiga bilder via formulär som finns på hemsidan www.wikilovesmonuments.se eller via appen som utvecklats för Android telefoner.

Att kunna analysera, skildra samt forma en kritisk hållning till historiska skeenden och företeelser kan som elev vara av stor vikt viktigt inte enbart för att lyckas med sina studier men även för att kunna sätta våra kulturskatter i en historisk kontext. På Wikimedia vill vi gärna stötta elever att utveckla dessa färdigheter och tror att Wiki Loves Monuments är en bra aktivitet för att främja detta.

Ett förslag är att fota dessa fornminnen, byggnader och k-märkta fartyg som en del av ett större projekt inom ämnena historia eller religion. Till exempel kan klassen delas upp i grupper som var för sig har som uppgift att söka upp två monument var i antingen fornminnesregistret, bebyggelseregistret eller via lista på k-märka fartyg. Dessa monument kan då dokumenteras via fotografi tillsammans med sammanställande av en kort presentation av varje grupp och deras två monument som de presenterar för den resterande klassen. Dessa register och listor finns som länkar på hemsidan www.wikilovesmonuments.se.

Dessutom finns möjligheten att arrangera tävlingen lokalt antingen i klassen eller på skolan där Wikimedia gärna ställer upp med priser för de vinnare ni utser. Deltagarna tävlar självklart också i den nationella Wiki Loves Monuments tävlingen när de laddar upp sina kort och har möjlighet att gå vidare till den internationella tävlingen.

Som student kan det vara berikande att få möjligheten att vara engagerad och aktiv i sin utbildning och Wikimedia vill därför varmt föreslå att du tillsammans med dina studenter deltar i årets upplaga av Wiki Loves Monuments som en del i din undervisning. Listan på kulturskatter i ditt län hittar du här; XXXXXX. Se även bifogad broschyr vilken kan användas för att sprida information om eventet. Pdf-filer på broschyren finns tillgängliga via länk på hemsidan i färg och svart/vitt och där uppdateras även information om tävlingen kontinuerligt.

Tack för att du tog dig tid och hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar!