Projekt:Wiki Loves Monuments 2012/Brev/Gymnasium i Visby

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wiki Loves Monuments fototävling

Hej,

Wikimedia Sverige vill gärna bjuda in dig och dina studenter att delta i den årliga fototävlingen Wiki Loves Monuments. Tävlingen hålls under september månad och de objekt som ska fotas och ingår i tävlingen är kulturskatter i kategorierna byggnader, fornminnen och fartyg. Wiki Loves Monuments är en internationell tävling med 34 deltagande länder. Deltagandet är enkelt då ni antingen laddar upp era färdiga bilder via formulär som finns på hemsidan www.wikilovesmonuments.se eller via appen som utvecklats för Android telefoner. Bilderna laddas upp till databasen for media Wikimedia Commons, vilken används av Wikipedia.

Att kunna analysera, skildra samt forma en kritisk hållning till historiska skeenden och företeelser kan som elev vara av stor vikt viktigt inte enbart för att lyckas med sina studier men även för att kunna sätta våra kulturskatter i en historisk kontext. På Wikimedia vill vi gärna stötta elever att utveckla dessa färdigheter och tror att Wiki Loves Monuments är en bra aktivitet för att främja detta.

Ett förslag är att fota dessa fornminnen, byggnader och k-märkta fartyg som en del av ett större projekt inom kurserna historia eller religion. Till exempel kan klassen delas upp i grupper som var för sig har som uppgift att söka upp två monument var i antingen fornminnesregistret, bebyggelseregistret eller via lista på k-märka fartyg. Dessa monument kan då dokumenteras via fotografi tillsammans med sammanställande av en kort presentation av varje grupp. Grupperna kan sedan delge sin kunskap och sina fotografier genom presentationer för varandra. I Visby finns flertalet monument, främst byggnader, som inte innan har blivit fotade och upplagda på Wikimedia så ta möjligheten att visa upp de första fotona på dessa kulturarv för miljontals tittare! Till exempel saknas fotografier på Mynthuset i Visby, Visby börs, Visby muren 7 bland många andra. För att se flera, följ länkarna till listorna och kartan ifrån hemsidan www.wikilovesmonuments.se

Dessutom kan ni arrangera tävlingen lokalt antingen i klassen eller på skolan där Wikimedia gärna ställer upp med priser och diplom för de vinnare ni utser. Hör av er om ni är intresserade av detta. Deltagarna tävlar självklart också i den nationella Wiki Loves Monuments tävlingen när de laddar upp sina kort och har möjlighet att gå vidare till den internationella tävlingen.

Som student kan det vara berikande att få möjligheten att vara engagerad och aktiv i sin utbildning och Wikimedia vill därför varmt föreslå att du tillsammans med dina studenter deltar i årets upplaga av Wiki Loves Monuments som en del i din undervisning.

Tack för att du tog dig tid och hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar!

Med vänlig hälsning,

Axel Pettersson
info@wikilovesmonuments.se
0733-965565

färgsvartvitt

Om Föreningen Wikimedia Sverige är en ideell förening, verksam i Sverige som verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt som till exempel Wikipedia. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering. Vi är en organisation drivna av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Vi bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med gemenskapen, individer, museum, universitet, företag och media för att göra fritt licensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi vill ha nära samarbeten med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige och med den globala Wikimediagemenskapen och läsare.


Wikimedia Sverige · Box 500 · SE-101 29 Stockholm
Organisationsnr 802437-8310 · Bankgiro 5822-9915
info@wikimedia.se · http://wikimedia.se