Projekt:Wiki Loves Monuments 2014/Ansökan till Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Sista ansökningsdatum: 2013-09-15
Max bidrag: <60 000
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-12
Uppföljning inför inskick:

Projektets ändamål

Att dokumentera minnesmärkta byggnader och fornminnen.

Fördjupad projektbeskrivning med tidsplan (max 4.000 tecken)

I september månad hålls världens största fototävling Wiki Loves Monuments. Wikimedia Sverige har varit ett av de deltagande länderna i fototävlingen Wiki Loves Monuments under två års tid. Wiki Loves Monuments är en öppen fototävling där folk ska ta bilder på kulturarvet i de deltagande länderna. Bilderna laddas därefter upp till Wikimedia Commons (mediadatabasen som servar bl.a. Wikipedia). Tävlingen organiserades för första gången 2010 i Nederländerna vilket resulterade i 12 500 bilder på det holländska kulturarvet. Den följdes av en europeisk tävling med 18 deltagande länder 2011, över 167 000 foton på minnesmärken laddades upp till Wikimedia Commons och utseddes till världens största fototävling av Guinness World Record. 2012 var Wiki Loves Monuments en global tävling och organiserades förutom i Sverige i 34 andra länder på alla kontinenter utom Antarktis. Slutresultatet blev över 320 000 bilder vilket gjorde att det tidigare rekordet slogs med god marginal.

Idén bakom Wiki Loves Monuments är att be människor bidra med foton på byggnader, monument, broar och andra delar av kulturarvet. Det är en öppen inbjudan till läsare av Wikipedia, professionella fotografer, amatörer och de som är intresserade av kulturarvet. Inför det svenska deltagandet i Wiki Loves Monuments släppte bland annat Riksantikvarieämbetet sina databaser Fornminnesdatabasen (FMIS) samt Bebyggelseregistret (BBR) fria. Databaserna byggdes därefter samman inför tävlingen.

Våra erfarenheter från de första åren visar dock att det mest är objekt i stora städer som blir fotograferade. Därför vill vi dels genomföra organiserade utflykter (så kallade fotosafaris) till områden med många ofotograferade objekt samt ge möjlighet till resebidrag till volontärer som vill göra en liknande ansträngning.

Fotosafaris är något Wikimedia Sverige har god erfarenhet av att anordna. Kortfattat beskrivet är det en resa där en grupp tillsammans fotograferar för att samla in bilder för något som är eftersatt på Wikimediaprojekten, här för minnesmärken. Vi önskar genomföra en av dessa per helg under hela september.

För att öka kvaliteten på fotona vill dessutom investera i vår utrustning som vi har och lånar ut till volontärer. Dels ett ordentligt vidvinkelobjektiv för att kunna fånga vissa byggnadsminnen som annars är omöjliga att fotografera. Dels GPS-enheter som gör att metadata på bilderna höjs rejält och de blir sökbara på ett helt annat sätt. Det gör det i längden också mycket enklare att se vilka områden som finns kvar att täcka. Två stativ av de mer mobila slaget för att kunna fotografera på mer svåråtkomliga ställen där man inte kan ställa upp ett trebensstativ.

Wikimedia Sverige kommer i anslutning till detta projekt att sätta upp rutiner för att volontärerna enkelt ska kunna kontakta Riksantikvarieämbetet om de upptäcker att någonting hänt med fornminnet som de fotograferar (att exempelvis en runsten vält omkull, att den flyttats eller vandaliserats). Genom att dessutom ha koordinaterna med valideras och förädlas värdet på Riksantikvarieämbetets data.

Tidplan

2014-07-01-2014-08-31 Ansökningsperiod för volontärer.
2014-07-31 Planering av de organiserade fotosafarierna är klar.
2014-09-01-2014-09-30 Tävlingen pågår. Fotosafarier genomförs på helgerna i september.

Utlåtande från sakkunnig som tagit del av projektet

Kan vi fråga någon på RAÄ om de kan ge ett utlåtande?

Projektets kostnader

Resebidrag till volontärer
10 stycken á 2 000 = 20 000 SEK
Fotosafaris
4 stycken á 3 000 (2 000 bilhyra, 1 000 drivmedel) = 12 000
Utrustning
Vidvinkelobjektiv 14 500, GPS-enhet 2 * 2 000, Enbensstativ 1 000, Gorillapod 1 000 = 18 500

Belopp som söks från stiftelsen?

50 500

Ansökta och beviljade anslag från andra finansiärer

Inga.

Eventuell bilaga i pdf-format (max 2 MB)