Projekt:Wiki Loves Monuments 2014/Marknadsföringsplan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Marknadsföringsplan för WLM i Sverige för perioden 15 juli – 15 oktober 2014.

Bakgrund

Wikimedia Sverige har anordnat Wiki Loves Monuments sedan 2010 och håller på att förbereda inför den fjärde upplagan.

Tävlingen 2014 kommer att ha fyra tävlingskategorier:

 • Byggnader: byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen som finns i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
 • Fornlämningar: fornlämningar som finns i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök.
 • Fartyg: k-märkta fartyg enligt lista på Sjöhistoriska museets webbplats.
 • Arbetslivsmuseer: arbetslivsmuseer enligt Arbetets museums databas.

Uppgiften i tävlingen är att fotografera minnesmärkena och ladda upp bilder till Wikimedia Commons, den fria bilddatabasen där alla bilder som Wikipedia (och vem som helst som vill) använder finns. I Sverige bidrar Wikimedia Sverige, Riksantikvarieämbetet, Sjöhistoriska museet samt Moderskeppet till tävlingen.

Mål och syfte

 • Främja och skapa intresse för de offentliga arrangemangen: Öka medvetenheten om och uppmuntra människor att delta i fototävlingen och Wikimedia Sveriges övriga verksamhet.
 • Stärka Wikimedia Sveriges profil (namnkännedom och verksamheten).
 • Se till att det finns omfattande mediaexponering där Wikimedia Sverige nämns. (Mål: Minst 6 omnämnanden i media).
 • Driva trafik till Wikimedia Commons för att folk att besöka och utforska innehåll kulturarvet.

Målet för året är att öka allmänhetens medvetenhet om Wikimedia Sveriges arbete, om fri kunskap samt öka deltagandet. Spridningen på vår täckning är väldigt olika och det är viktigt att deltagande är geografiskt utspritt.

Pressmeddelanden

Målgrupper

 • Medlemmar i den svenska kulturarvssektorn, (lokala) bibliotekarier och kulturarvsinstitutioner, museieanställda, arkivarier och deras användare.
 • Specialiserade journalister och media (historia, arkitektur, fotografi både on- och offline).
 • Specialister inom området för svenska historia och arkitektur (historiker, arkitekter och andra experter).
 • Lokala föreningar.
 • Fotografiklubbar.
 • Bildningsförbund, studenter och historielärare.
 • Individer, med intresse för kultur särskilt historia och fotografi.
 • Beslutsfattare och politiker.

Kanaler

Lokala medier, nationella medier och specialmedia både on- och offline , samt TV och radio.

Berättelse och centrala budskap

Behovet och värdet av digitaliseringen av det svenska kulturarvet och bidragandet till fri kunskap i allmänhet och Wikipedia i synnerhet. Detta är huvudbudskapet i alla nyhetsvinklar som presenteras nedan. Berättelsen handlar om allmänhetens aktiverande och möjligheter att bidra med det lilla för att förbättra det gemensamma.

Wikimedia Foundations projekt har funnits i lite drygt 13 år. Hur kommer de att se ut 2027?

Hjälp oss bevara kommunens historia och kultur för kommande generationer . Låt oss dokumentera idag för i morgon. Besök www.wikimedia.se för mer information.

Nyhetsvinklar

Nationella medier
Nr Titel Innehåll Mottagare
1 "Sveriges kulturarv digitaliseras av allmänheten" Om mål och idé med tävlingen. Media: TT (den nationella nyhetsbyrån) som en exklusiv pitch.
2 "Uppdrag: Att sprida kunskap om världens kultur genom digitalisering" Om WLMs viktiga funktion och våra samarbeten med ex. RAÄ. Media: Kulturbilagorna i nationell media.
3 "XXX byggnaden/fornlämningen är det mest fotograferade i Sverige" Artikel baserad på statistik. Media: Kulturbilagorna i nationell media.
4 "Uppdrag: Att sprida kunskap om världens kultur genom digitalisering" Om WLMs viktiga funktion och våra samarbeten med ex. RAÄ. Media: Kulturbilagorna i nationell media.
Lokala medier
Nr Titel Innehåll Mottagare
1 "Wikimedia Sverige kommer till stan" Pressmeddelande om ev. workshop och tävlingen.
2 "Er lokalhistoria saknas på Wikipedia!" Artikel baserad på statistik. Jämförelse av täckning mellan olika kommuner gällande avfotograferade verk.
3 "Ingen annan kommer att ta bilden." Om att RAÄ inte längre tar bilder och behovet av lokal hjälp för att ta bilder på lokal historia.
4 "Det vinande foto/de bästa bilderna från er kommun" Om de bästa lokala bidragen (som kommit bland topp tio i tävlingen).
5 "Byggnaden/fornlämningen XXX är det mest fotograferade i KOMMUNEN" Artikel baserad på statistik.
Specialmedia
Nr Titel Innehåll Mottagare
1 "Det vinande fotot" Den bästa bilden från tävlingen. Media: Foto, konst och kultur.
2 "Digitaliseringen av kulturen och historien viktigt för turismen" Fokus på högt läsarantal. Läser WP innan resa och bilderna spelar roll. Media: Tech media, turismorg.

Talespersoner

John Andersson , Wikimedia Sverige

Tidplan