Projekt:Wiki Loves Monuments 2014/Projektdata 2014-05

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
6102 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: 15 000:- (FDC 15 000) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Jury, nationell koordinator, webbplatsunderhåll, ansökningar för pengar.
Övergripande mål: .
 • S.2.1 - Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • L.1.2. - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • För.2. - Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
 • För.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6102 15 000:-
 • 300 uppladdare.
 • Fem som fortsätter bidrar till projektet.
 • Minst 40 procent kvinnor (baserat på enkäten).
 • 2 blogginlägg.
 • Tre omnämnanden i etablerad media.
 • 2 frivilliga i Sverige som är engagerade.
 • 4 000 uppladdade bilder (i linje med visionen om information).
6103 (WLPA) 40 000:-
 • Förbättring och breddning av våra listor.
 • 1 blogginlägg på WMF.
 • Förhoppningsvis en inkludering av RAÄ och Europeana för flera lokala evenemang samt fotoutställning.
 • En ordentlig marknadsföringsplan och ytterligare tre media-omnämnanden (utöver delmål 1).


Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 9 maj 2014 STATUS:
STATUS orsak En stor del av det förberedande grundarbetet är färdigt. Nu återstår förfining för att uppnå de ökade målen.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Commons-portalen/struktur är på plats och webbsidan är uppdaterad.
 • Brev/emails är förberedda för att kontakta olika partners.
 • Statistiken från 2013 är påbörjad så att vi kan skicka ut pressreleaser om det till lokalpress samt blogga om det.
 • Listor över Arbetslivsmuseer är fixat.
 • RAÄ:s och Europeanas inblandning ledde till ett eget projekt istället: Projekt:Nu och Då 2014.
 • Budget 50 591
 • Aktuell 6 919
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: