Projekt:Wiki Loves Monuments 2014/Projektdata 2014-05

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
6102 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: 15 000:- (FDC 15 000) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Jury, nationell koordinator, webbplatsunderhåll, ansökningar för pengar.
Övergripande mål: .
 • S.2.1 - Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • L.1.2. - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • För.2. - Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
 • För.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6102 15 000:-
 • 300 uppladdare.
 • Fem som fortsätter bidrar till projektet.
 • Minst 40 procent kvinnor (baserat på enkäten).
 • 2 blogginlägg.
 • Tre omnämnanden i etablerad media.
 • 2 frivilliga i Sverige som är engagerade.
 • 4 000 uppladdade bilder (i linje med visionen om information).
6103 (WLPA) 40 000:-
 • Förbättring och breddning av våra listor.
 • 1 blogginlägg på WMF.
 • Förhoppningsvis en inkludering av RAÄ och Europeana för flera lokala evenemang samt fotoutställning.
 • En ordentlig marknadsföringsplan och ytterligare tre media-omnämnanden (utöver delmål 1).


Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 9 maj 2014 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak En stor del av det förberedande grundarbetet är färdigt. Nu återstår förfining för att uppnå de ökade målen.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Commons-portalen/struktur är på plats och webbsidan är uppdaterad.
 • Brev/emails är förberedda för att kontakta olika partners.
 • Statistiken från 2013 är påbörjad så att vi kan skicka ut pressreleaser om det till lokalpress samt blogga om det.
 • Listor över Arbetslivsmuseer är fixat.
 • RAÄ:s och Europeanas inblandning ledde till ett eget projekt istället: Projekt:Nu och Då 2014.
 • Budget 50 591
 • Aktuell 6 919
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: