Projekt:Wiki Loves Monuments 2014/Steg-för-steg-instruktioner för städningen av WLM-bilder

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1. Processen/Användaren Multichill

Dagligen (ca 07:00) sker uppdateringar, med bilder som behöver läggas in i listorna på Wikipedia, på följande sidor:

w:Användare:Multichill/Unused_protected_buildings_in_Sweden

w:Användare:Multichill/Unused_archaeological_monuments_in_Sweden

w:Användare:Multichill/Unused Working Life Museums in Sweden

w:Användare:Multichill/Unused listed historical ships in Sweden

Under respektive bild på dessa sidor finns en länk till aktuell lista på Wikipedia som behöver uppdateras. I de fall mer än en bild på ett objekt laddats upp, välj ut vilken av bilderna som lämpligen läggs in i Wikipedia-listan (det vill säga den bild som bäst illustrerar byggnaden, skeppet, fornlämningen eller arbetslivsmuseet).

2. Processen/Användaren ErfgoedBot

Dagligen genomförs en automatiserad städning och kategorisering av uppladdade bilder. I en del fall blir dock bilder kvar i respektive baskategori på Wikimedia Commons och dessa bilder behöver manuellt hanteras.

När Erfgoedbot arbetat klart kan det ses under fliken "Visa historik" här:

c:Commons:Monuments database/Categorization/Statistics

Vid lang=sv på sidan c:Commons:Monuments database/Categorization/Statistics återfinns i 3:e kolumnen under Base Category de baskategorier som används för de svenska kategorierna, "Protected buildings in Sweden", "Archaeological monuments in Sweden", "Working Life Museums in Sweden" och "Listed historical ships in Sweden". 4:e kolumnen "Template" innehåller länkar till definitionerna för respektive kategori, mall, BBR, fornminne, arbetslivsmuseum och K-fartyg.

Bilder fastnar i baskategorin i följande fall:

  • Felaktig information i mallen för resp. kategori, d.v.s. i BBR, Fornminne, Arbetslivsmuseum eller K-fartyg mallen. Det kan också förekomma att fel uppladdningsformulär använts och därmed att fel mall använts för bilden. Åtgärd: Korrigera informationen i mallen och om fel uppladdningsformulär använts korrigera också till rätt baskategori.
  • ID-nummer har inte angetts av uppladdaren av bilden. Detta ger då att ingen BBR, Fornminne, Arbetslivsmuseum eller K-fartygs mall läggs in i bildens fil. Åtgärd: Om ID-nummer kan hittas i aktuella register/webb-sidor hos RAÄ, Sjöhistoriska museet och Arbetets museum komplettera filen med BBR, Fornminne, Arbetslivsmuseum eller K-fartygs mall. Om ID-nummer inte kan hittas lägg ett meddelande på uppladdarens diskussionssida om att bilden behöver kompletteras med ID-nummer om bilden inte skall tas ur tävlingen.
  • Erfgoedbot genomför, av någon anledning, ingen underkategorisering av bilden. Åtgärd: Kontrollera först så att aktuell lista på Wikipedia har en bild på objektet, komplettera listan med bilden vid behov och kategorisera, med cat-a-lot, bilden ner till relevant underkategori.

Utöver i respektive kategoris baskategori kan också bilder med felaktiga BBR-, fornminne-, arbetslivsmuseum- eller K-fartygs-mallar hittas här c:Category:Kulturarvsdata templates used with incorrect parameters.

Bilder tas ur tävlingen genom att, ur bildens fil, ta bort mallen för Wiki Loves Monuments c:Template:Wiki Loves Monuments 2014. Meddela uppladdaren att så skett på dennes diskussionssida.

Tidsåtgång

Den manuella delen av städningsarbetet tar ca 1-3 timmar per dag i anspråk.