Projekt:Wiki Loves Monuments 2015/Ansökan till Kulturstiftelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Organisation
 • Organisationsnamn
  • Wikimedia Sverige
 • Hemsida
 • Organisationsform
  • Ideell förening
 • Hur kom du i kontakt med Kulturstiftelsen? (Tecken kvar: 100)
  • Deltog på ett evenemang i Stockholm där ni presenterade er verksamhet
Kontaktperson
 • Namn
  • John Andersson
 • Telefon
  • 073-3965189
 • Adress
  • Hantverkargatan 21 2tr, 112 21 Stockholm
 • E-post
  • John.andersson@wikimedia.se

Projektet

Namn på projektet (Tecken: 100)

Wiki Loves Monuments - En tävling, ett globalt samarbete runt kultur

Vad vill ni åstadkomma med projektet? (Tecken: 2 500)

"Det konkreta samarbetet genom Wiki Loves Monuments betyder väldigt mycket! Wikimedia Commons är idag den enda öppna plattformen där vi kan verka tillsammans med hängivna och duktiga fotografer.", Lars Lundqvist, enhetschef på Riksantikvariämbetet.

Historiska byggnader och andra objekt bär mycket av vår kultur. Dessa objekt riskerar dock att förstöras och förloras för alltid genom krig och katastrofer eller bara genom oaktsamhet och slarv. Fototävlingen Wiki Loves Monuments (WLM) involverar allmänheten för att med deras hjälp avbilda dessa viktiga historiska och kulturella byggnader och objekt och säkerställa att kulturen inte förloras. I en värld där allt fler har tillgång till högkvalitativa kameror kan allmänheten bidra med foton. För att detta ska ske har det dock saknats flera saker: tydliga uppgifter; information om vad som behöver göras; uppmuntran att ta sig tiden att göra detta; en struktur där de enkelt kan dela sina foton och sätta dem i en kontext på sitt egna språk; samt en teknisk infrastruktur som låter andra ta del av verken. Lösningen är WLM!

WLM är ett internationellt samarbetsprojekt där kulturarvsinstitutioner och allmänhet över hela världen samarbetar. Under de senaste två åren har WLM utvecklats till en global fototävling. Bilderna laddas upp under en fri licens och kan kostnadsfritt och enkelt återanvändas på ex. Wikipedia eller i tryckta skolböcker, av journalister, av stora och små företag eller i konstprojekt. Nu saknar vi dock resurser för att fortsätta driva tävlingen och involvera ytterligare länder. Länder där krig och katastrofer hotar kulturarvet, såsom Syrien, Irak och Ukraina, deltog 2014 framgångsrikt och monument som nu ligger i spillror finns därigenom åtminstone digitalt bevarade. En stor mängd fattiga länder vill delta i framtida tävlingar, men att involvera ett nytt land kräver mycket resurser (speciellt när det lokala teamet kan sin lokala kultur, men saknar ex. teknisk eller organisatorisk förmåga). Då måste det internationella teamet hjälpa till. Vi vill genom denna ansökan göra det möjligt att ge tävlingen det stöd som behövs. Det handlar om projektledningsstöd, teknisk utveckling, kommunikation, utbildning, priser mm.

Målet är att tävlingen under en 3-årsperiod skall ha genomförts i totalt 50 länder med totalt 1 miljon uppladdade bilder. Minst 35 000 av dessa ska användas i Wikipedia-artiklar och bilderna ska nå 10 000 000 läsare. Minst 10 av de deltagande länderna skall ligga under 0,791 på Human Development Index.

Hur ämnar ni nå projektets mål? (Tecken: 2 500)

En grund finns redan lagd, men det finns ett stort behov av nödvändiga förbättringar och förenklingar för att fler länder skall kunna delta. Wikimedia Sverige (WMSE) vill arbeta med att utveckla tävlingen och ta en ledningsposition i den internationella tävlingen. Detta sker i nära samarbete med lokala team. Detta kommer att ge Sverige en ökad synlighet i kulturella sammanhang internationellt. WMSEs personal och volontärer har omfattande erfarenheter av den här typen av arbete och har nära samarbeten med relevanta kulturella organisationer som kan bidra positivt. Vi kommer att fokusera på följande:

 • Fattiga länder: En pilot i Uganda genomförs år 1 för att identifiera vad fattiga länder behöver stöd med. WMSE har initierade samarbeten med universitet i landet samt med frivilligrörelsen där, speciellt WWF och Röda korset. Erfarenheterna används under år 2-3 för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd till ett 10-tal fattiga länder.
 • Organisationellt: En professionell projektledare kommer att stödja tävlingsorganisatörerna med organisationell kompetens, evenemangsanordning samt kommer att avgöra när en del av deras kostnader för ex. priser och lokala evenemang skall bekostas.
 • Kommunikation: Det är centralt att nå ut till allmänhet och samarbetsorganisationer. En professionell kommunikatör kommer att arbeta med att säkerställa att folk känner till tävlingen. Volontärer sköter översättningarna. En turnerande fotoutställning ger mycket publicitet och kommer att anordnas.
 • Teknisk utveckling: Ett par utvecklare behövs även för underhåll och förbättringar av den existerande databasen och för att fortsätta utöka databasen med nya länder som ansluter sig till tävlingen samt med apputveckling. Data från de olika länderna behöver bearbetas en hel del innan det kan läggas till.
 • Utbildning: Vi vill att de duktiga volontärerna skall kunna dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Vi vill därför anordna en internationell workshop för att de lokala organisationerna skall kunna dela erfarenheter med varandra. Vidare vill vi stödja evenemang där volontärerna lär sig om fotografisk dokumentation av kulturskatter, om hur samarbeten kan knytas med lämpliga organisationer och beslutsfattare m.m. Där kan vi "lära lärarna" vilka tar med sig kunskaperna till sina hemländer som de där kan sprida. Även ett stödjande utbildningsmaterial med online-support kommer att utvecklas för att göra det enklare för nya länder att gå med.

När ämnar ni starta upp projektet? (Tecken: 100)

Senast i maj bör arbetet startas för att säkerställa att målen uppnås.

Vilka resultat ämnar ni uppnå inom ett år? (Tecken: 850)

Vi kommer att genomföra den internationella tävlingen i september 2015 för alla länder som är intresserade av att delta. Vi räknar där med:

 • Minst 35 deltagande länder.
 • En djuplodande undersökning av vad som krävs för genomförande i ett fattigt land (Uganda).
 • 10 000 tävlingsdeltagare.
 • 300 000 uppladdade bilder på kulturhistoriska objekt.
 • Minst 10 000 av dessa foton skall inom ett år från tävlingsslutet användas i Wikipedia-artiklar och därigenom nå med minst 5 000 000 läsare/år.
 • 250 omnämnanden i media.
 • 10 000 tävlingsdeltagare.

Hur ser projektets budget ut? (Tecken: 850)

 • Budget över 3 år:
  • Projektledning: 400 000, 400 000, 400 000 = 1 200 000
  • Tekniskt stöd: 300 000, 300 000, 300 000 = 900 000
  • Utbildningsmaterial: 300 000, 100 000, 100 000 = 500 000
  • Kommunikation: 200 000, 200 000, 200 000 = 600 000
  • Priser: 50 000, 50 000, 50 000 = 150 000
  • Stöd till lokala organisationer med event (genom ett ansökningsförfarande): 50 000, 150 000, 150 000 = 350 000
  • Utbildningsevent: 150 000, 150 000, 150 000 = 450 000
  • Resor: 100 000, 100 000, 100 000 = 300 000
  • Påverkansarbete för att övertyga samarbetsorg. och beslutsfattare: 50 000, 50 000, 50 000 = 150 000
  • Årliga fotoutställningar för att öka medvetenhet om tävlingen: 75 000, 75 000, 75 000 = 225 000
  • Totalt: 4 825 000 (1 200 000 + 900 000 + 500 000 + 600 000 + 150 000 + 350 000 + 450 000 + 300 000 + 150 000)


https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/Wiki_Loves_Monuments_international_team/2013_coordination

500 000 kronor/år x 2

-- green fields thinking -- (ranked by importance for contest/importance within the scope of the application)

 • 1/ Fixing the monuments database: Wikidata
 • 4 Wiki data training for monument data-ists
 • For the national institutions to enrich/reuse data directly from wikidata
 • RAÄ could be used as an example to show that their is interest
 • 2 Improve data monuments database
 • deliverable: Make scientific publication about what the data is, quality and how it works. (even putting the thought in their heads might be worth it)
 • Make the largest overview of monuments in the world better accessible
 • Context
 • 3 publishing a book with photos and/or monuments?
 • 4 Education program in Sweden about monuments in other countries
 • 1 helping volunteers in other countries to set up a good monument <thingy>
 • 1/1 organize the international competition
 • 1 coordinate national competitions
 • 1/1 coordinate the Swedish competition
 • 2 organize training
 • 3/2 Organize monuments conference - also outside experts
 • In connection to Europa Nostra’s conference?
 • 1/1 organize finale
 • 1 WLM-app (find monuments, upload): infrastructure!
 • 1/1 support national competitions with goodies etc.
 • 2/1 presenting at conferences
 • 3 Prize for the government with the best database
 • 2 Photos being used on WP (motivation for many photographers)
 • 2 Event for winners in some (warm) country - at UNESCO?
 • 2/1 putting an exhibition at UNESCO! Or just doing 10 exhibitions around the world. Or in Sweden during Nobel ceremony? Europa Nostra/World Monument Fund/INTO/Council of Europe would probably be willing to do something