Projekt:Wiki Loves Public Art 2014/Ansökan till Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Sista ansökningsdatum: 2013-09-15
Max bidrag: <60 000
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-12
Uppföljning inför inskick:

Fondens ändamål är att verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden.

Projektets ändamål

Fördjupad projektbeskrivning med tidsplan (max 4 000 tecken)

Offentlig konst över hela Sverige har ett oklart och svagt skydd och varje år förstörs, vandaliseras och stjäls otaliga konstverk. Utöver detta magasineras eller flyttas många konstverk, ofta utan allmänhetens kunskap. Frekvent är det även oklart vem som äger konstverket och vem som ansvarar för dess skötsel. Det finns ingen organiserad och nationellt projekt för ett digitalt bevarande av vår gemensamt ägda konst och Wikimedia Sverige vill arbeta för att effektivt och till låg kostnad ändra detta. Vi har omfattande erfarenheter av att engagera allmänheten i kulturhistoriska bevarandeprojekt och har ett nära samarbete med de tyngsta nationella aktörerna.

Under 2013 började vi bygga en databas med syfte att sammanställa och tillgängliggöra information om den offentliga konsten i Sverige. Detta projektet startades då vi såg behovet av en översikt för att effektivare kunna samordna digitalisering och skydd av konstverken. I samarbete med bland andra Statens Konstråd och Sveriges Kommuner och Landsting har vi börjat kontakta kommuner för att ta del av deras data. Den data som sammanställts kommer även att kunna ligga till grund för Wiki Loves Public Art 2014 i Sverige.

Fototävlingen Wiki Loves Public Art anordnades för första gången i maj 2013 i fem länder i samarbete med Europeana. Över 9 000 bilder laddades upp av 225 tävlingsdeltagare och nästan 3/4 av alla listade konstverk som vi förberett innan tävlingen blev fotograferade. Wiki Loves Public Art är en fototävling som syftar till att ta bilder på konstverk som finns på allmän plats och ladda upp dessa på Wikimedia Commons. I tävlingen ingår skulpturer, mosaiker, väggmålningar, platsspecifika installationer samt minnesmärken i den offentliga miljön med någon slags officiell och unik identitetsmärkning.

Våra erfarenheter från de första året visar dock att det främst är objekt i stora städer som blir fotograferade. Därför vill vi dels genomföra organiserade insatser gentemot de områden som har många ofotograferade objekt samt ge möjlighet till resebidrag till volontärer som önskar göra liknande ansträngningar.

Fotosafaris är något Wikimedia Sverige har god erfarenhet av att anordna. Kortfattat beskrivet är det en resa där en grupp tillsammans fotograferar för att samla in bilder för något som är eftersatt på Wikimediaprojekten, här för offentlig konst. Vi önskar genomföra en av dessa varje helg under hela maj.

För att öka kvaliteten på fotona vill dessutom investera i vår utrustning som vi har och lånar ut till volontärer. Dels ett ordentligt vidvinkelobjektiv för att kunna fånga vissa konstverk som annars är omöjliga att fotografera. Dels GPS-enheter som gör att metadata på bilderna höjs rejält och de blir sökbara på ett helt annat sätt. Det gör det i längden också mycket enklare att se vilka områden som finns kvar att täcka. Två stativ av de mer mobila slaget för att kunna fotografera på mer svåråtkomliga ställen där man inte kan ställa upp ett trebensstativ.

Tidplan

2013-03-01-2013-04-31 Ansökningsperiod för volontärer.
2013-03-30 Planering av de organiserade fotosafarierna är klar.
2014-05-01-2014-05-31 Tävlingen pågår. Fotosafarier genomförs på helgerna i maj.

Utlåtande från sakkunnig som tagit del av projektet

Kan vi fråga någon på Statens konstråd om de kan ge ett utlåtande?

  • Person på Europeana tillfrågad om utlåtande.

Projektets kostnader

Resebidrag till volontärer: 10 stycken á 2 000 = 20 000 SEK
Fotosafaris: 4 stycken á 3 000 (2 000 bilhyra, 1 000 drivmedel) = 12 000 SEK
Utrustning: Vidvinkelobjektiv 14 500, GPS-enhet 2 * 2 000, Enbensstativ 1 000, Gorillapod 1 000 = 18 500 SEK
PR för att aktivera volontärer: 5 000 SEK

Belopp som söks från stiftelsen?

55 500

Ansökta och beviljade anslag från andra finansiärer

Inga.

Eventuell bilaga i pdf-format (max 2 MB)