Projekt:Wikifikaturné 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Kom och fika Kom på en wikifika, och bjud gärna in en vän.
Tips Var borde vi styra upp en wikifika? Ge oss tips på bra platser.

Kort projektbeskrivning

För att uppmuntra aktiva Wikipedianer att träffas ansikte mot ansikte hjälper vi till att ordna wikiträffar eftersom det förbättrar arbetsklimatet att känna sina medwikipedianer. För närvarande förekommer regelbundna träffar i Göteborg och Stockholm, och sporadiska träffar i Kalmar, Lund, Jönköping och Uppsala. Orterna med sporadiska träffar samt Umeå och Falun är orter där det bör gå att ha regelbundna träffar baserat på antalet aktiva Wikipedianer som är öppna med sina identiteter.

Tidplan

Pågår 2014

Samarbetspartners

Se även

5301 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 30 000 Beslut: Enligt-FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.3.1 Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5300 30 000 Återkommande möten på fyra orterTidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Projektet igång
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Regelbundna träffar i Stockholm och Göteborg, oregelbundna men återkommande träffar i Uppsala, sporadiska träffar i Umeå, enstaka träffar på många orter.

  • Budget 30 000 kr
  • Aktuell 7 691,02 kr
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Förslag till ändring av budget inför styrelsemöte 2014-10-13

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: