Projekt:Wikimaps 2015/Ansökan till Nordiska kulturfonden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Nordiska kulturfonden
Sista ansökningsdatum: Början på februari alternativt april 2016
Max bidrag: Ospecificerat. Över 200 000 danska kronor är dock möjligt.
Bedömd chans:
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

"Nordiska kulturfonden ger först och främst stöd till de extra kostnader som det nordiska samarbetet medför. Nordiska kulturfonden kan ge stöd till sökandens egna administrativa kostnader och lönekostnader, om dessa har en direkt anknytning till projektet och är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras.

Här är några exempel på kostnader som Nordiska kulturfonden ofta ger stöd till: resekostnader, övernattning, ersättning och administration i samband med workshoppar, turnéer, föreställningar, konserter, utställningar, festivaler, konferenser, undervisning etc."[1]

Fyra fokusområden:[2]

Bakgrund

Historiska kartor kan lära oss mycket om hur samhällen såg ut tidigare och hur de utvecklats över tid. Om kartorna kan bearbetas så att de går från att vara en enkel bild till att den data de innehåller (gatunamn, etc.) bryts ut och blir sökbar kan de exempelvis kopplas till nutida kartor, med historiska bilder, med olika typer av data om befolkning m.m. Inom ramen för projektet Wikimaps Nordic började Wikimedia Finland och projektgruppen titta på vad som är möjligt med detta.

Vad som snart blev uppenbart var att olika länder har olika typer av kartstandarder och dessa har varierat över tid. För att de ska kunna kopplas samman och bearbetas av datorprogram samt volontärer krävs ett merarbete i utvecklingen jämfört med att endast göra det för ett Nordiskt land. Vi vill dock anta denna utmaning då vi ser stora möjligheter att knyta samman information från de olika Nordiska länderna på ett sätt som inte varit möjligt tidigare vilket skulle ge ett stort mervärde med tanke på vår delade historia och det faktum att historiskt material finns utspritt i de olika länderna.

Fokus på glesbefolkade områden, antingen Norrland eller skärgården.

Det finns mängder av intressant kartmaterial som blivit digitaliserat och som nu finns tillgängligt via Wikimedia Commons. Vi vill nu genomföra följande aktiviteter för att göra detta kulturhistoriska material ska bli mer sökbart, lättanvänt och tillgängligt:

 1. En genomgång av det material som finns tillgängliggjort och jämföra detta med annat material som kan komplettera detta i minnesinstitutionernas samlingar för att ge en mer komplett bild.
 2. Vi vill göra det möjligt att på ett enkelt sätt se hur ett område utvecklas under historien. D.v.s. när byggnader uppkommit, vägar dragits om etc. Det är möjligt när kartorna digitaliserats och vektoriserats. Det som saknas är möjligheten att visualisera detta på ett bra sätt.
 3. Kulturen behöver nå folket och projektgruppen har identifierat Wikipedia som en central arena. Vi vill engagera volontärer till att använda dessa kartor och interagera dem på Wikipedia, världens sjätte mest besökta webbplats med över en halv miljard läsare per månad.

En resurs: http://www.kulturarv.ax/2015/08/alands-fornlamningsregister-tillgangligt-online/

Kontaktuppgifter

 • Namn på ansökande person, organisation eller institution: Wikimedia Sverige
 • Personnummer/ Organisationsnummer (Om du ansöker från ett land som inte använder personnummer/organisationsnummer ska du bara skriva 123456789.): 802437-8310
 • Adress: Hantverkargatan 21 2tr
 • Postnummer: 112 21
 • Stad: Stockholm
 • Land: Sverige
 • Län/Region: Stockholms län
 • Telefon: 0840905200
 • E-post: john.andersson@wikimedia.se
 • Webbplats: http://wikimedia.se/
 • Organisation[3]: Ideell/frivillig sektor

Projektledare

 • Namn:
 • Direkttelefon:
 • E-post:

Projektinformation

 • Projekttitel:
 • Projektets startdatum:
 • Projektets slutdatum (Till exempel, 17.11.2015):
 • Område [dropdown-meny]: Museer och kulturarv

Kort projektbeskrivning (Max tecken 0 / 2000)

Beskriv alla projektets konkreta samarbetspartner och deltagare (Max tecken 0 / 600)

Beskriv det nordiska samarbetet och innehållet och det utbyte och den interaktion som skapas i och med projektet (Max tecken 0 / 600)

Beskriv hur projektet kan ha en långsiktig effekt eller betydelse för det kulturella fältet eller det nordiska samarbetet (Max tecken 0 / 600)

Intäkter

[Alla belopp i danska kronor (DKK).]

Intäkter Belopp Beviljad?
Nordiska kulturfonden[4]
Kulturkontakt Nord[5]
Egen investering[6]
Deltagaravgifter
Sponsorintäkter
Summa

Övriga ekonomiska resurser (Max tecken 0 / 2000)

[Beskriv andra resurser som finns tillgängliga för projektet; det kan handla om volontärers arbete, gratis lokaler och liknande.]

Utgifter

[Alla belopp i danska kronor (DKK).]

Utgifter Belopp Söks hos Nordiska kulturfonden?
Resor och transporter[7]
Övernattning och kost
Arvode[8]
Projektadministration[9]
Produktion[10]
Marknadsföring
Övriga utgifter
Revisor[11]
Summa
 1. http://www.nordiskkulturfond.org/sv/ansok-om-stod
 2. http://www.nordiskkulturfond.org/sv/stodomraden#tabpage-tab-141
 3. Välj den kategori som är relevant för ditt projekt. Informationen används för statistik och är inte kopplat till utvärderingen av ansökan.
 4. Nordiska kulturfonden ger endast bidrag till en del av finansieringen av ditt projekt. Läs mer på webbplatsen
 5. Det är tillåtet att söka stöd till samma projekt från både Nordiska kulturfonden och andra nordiska bidragsgivare. Det samlade ansökta beloppet från de två stödkällorna får dock inte överstiga 85 % av de planerade samlade intäkterna.
 6. Kan vara egna medel eller egen arbetstid som ingår i projektet. Specificera i vilken omfattning och vilket belopp som används för egen arbetstid i den bifogade budgeten.
 7. Kostnader för transporter av både personer och utrustning.
 8. Kostnader för deltagande konstnärer, föredragshållare, externa konsulter med mera.
 9. Kostnader för löner, kontor med mera.
 10. Kostnader för utrustning, lokaler med mera.
 11. Nordiska kulturfonden kräver revision om ni ansöker om mer än 200 000 danska kronor