Projekt:Wikimedia Uganda 2015/Ansökan till Svenska PostkodStiftelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beskriv er projektidé (begränsa ditt svar till 300 – 400 ord)

Hållbar utveckling är en av de största utmaningarna mänskligheten någonsin har stått inför. Om vi ​​vill uppnå en hållbar utveckling att alla måste delta. En av hörnstenarna i att utveckla en god demokrati är att göra den relevant kunskap för att bygga ett hållbart samhälle tillgängligt för många.

En långsiktigt hållbar utveckling hänger på att befolkningen får tillgång till kunskap som möjliggör aktiva val. Genom att använda Wikipedia, en välfungerande plattform tillgänglig på hundratals språk, kan organisationer, experter och intresserad allmänhet arbeta tillsammans för att öka kunskapen om vad som krävs för en hållbar utveckling. Genom Wikipedia är det möjligt att både dela samt få tillgång till information. Medborgarna ges då möjlighet att själva utveckla kunskapsläget i landet gemensamt. Detta material är därefter fritt tillgängligt för alla att använda och sprida. Wikipedia är på många sätt ett projekt av demokrati: det är en öppen resurs, är kunskap tillgänglig för alla, du kan delta för att bidra som en individ i kunskapsuppbyggnad, om du är missnöjd med en Wikipedia-artikel kan du starta en debatt.

Tillgången till datorer har tidigare begränsat möjligheterna att digitalt sprida information i utvecklingsländer. Genom smartphones är det dock möjligheter att enkelt nå information som finns online. Genom samarbeten med mobiloperatörer, inom ramen för projektet Wikipedia Zero, tillhandahålls Wikipedia utan kostnad till mobilanvändaren. Det innebär att världens största encyklopedi finns tillgänglig direkt via mobiltelefonen för världens fattigaste. För att kunna nå de fattigaste i samhällena, har Wikipedia Zero utvecklats i 29 länder för att göra information tillgänglig utan kostnad. Eftersom informationen är under en fri licens materialet kan återanvändas på många olika sätt.

Projektgruppens medlemmar har haft omfattande arbete på att

BESKRIV VAD VI SKA GÖRA

  • Skriva artiklar.
  • Wikimedia Uganda som stöd och för att fortsätta arbetet.

Vilket är det övergripande målet för projektet? (begränsa dig till 100 ord)

Vilka aktiviteter planerar ni för att nå målet? (begränsa dig till 100 ord)

Vilka konkreta resultat förväntas projektet resultera i? (begränsa dig till 100 ord)

Vad har ni för budget för projektet? (begränsa dig till 100 – 150 ord alternativt bifoga en fil på max 1 sida)

Hur kom du i kontakt med Svenska PostkodStiftelsen? (ex genom vår hemsida eller via andra organisationer etc)