Projekt:Wikimini 2015/Ansökan till Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Sista ansökningsdatum: 15 februari 2015
Max bidrag: Delar totalt ut 4-6 milj/år
Bedömd chans:
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 3
Beslutsdatum: 31 maj
Uppföljning inför inskick:

Kopierat från Ansökningsblanketten.

Uppgifter om föreningen

 • Namn: Wikimedia Sverige
 • Postadress: Box 500
 • Postnr och ort: 10129 Stockholm
 • E-post: info@wikimedia.se
 • Bankgiro: 5822-9915
 • Organisationsnummer: 802437-8310
 • Föreningen bildades år: 2007
 • Antal medlemmar: 229
 • Föreningens syfte (max ~250 tecken): Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.

Föreningens ordf. sekr. kassör samt revisor

 • Namn: Mattias Blomgren
 • Telefon:
 • Postadress:
 • E-post: mattias.blomgren@wikimedia.se
 • Namn:
 • Telefon:
 • Postadress:
 • E-post: @wikimedia.se
 • Namn: Holger Motzkau
 • Telefon:
 • Postadress:
 • E-post: holger.motzkau@wikimedia.se
 • Namn: Kristoffer Mellberg
 • Telefon:
 • Postadress:
 • E-post: kristoffer.mellberg@wikimedia.se

Kontaktperson för den aktuella ansökan

 • Namn: Sara Mörtsell
 • Telefon: 073-383 26 70
 • Postadress: Box 500, 10129 Stockholm
 • E-post: sara.mortsell@wikimedia.se

Ekonomiska uppgifter om föregående verksamhetsår/kalenderår

 • Överskott: 41263,54 kr
 • Underskott: -
 • Erhållna bidrag/gåvor: 3 732 859,90 kr
 • Eget kapital: 332 062.63
 • Därav i fastighet: 0

Har bidrag erhållits från Bångs stiftelse under de senaste fem åren?

 • Ja
 • Nej

Om Ja, ange år och belopp

 • År
 • Belopp

Har bidrag för samma ändamål som nu söks hos Bångs stiftelse, sökts eller kommer att sökas hos annan bidragsgivare för innevarande år?

 • Ja
 • Nej
  • Om Ja, ange hos vilken/vilka och ansökta belopp

Hur har ni fått kännedom om Bångs stiftelse?

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

BESKRIVNING AV PROJEKTET OCH DESS KOSTNADER

Bidraget är avsett att användas till följande projekt eller aktivitet. OBS att utrymmet är begränsat

Projektets syfte och mål (max ~300 tecken)

Wikiminauter.

Syftet är att anordna ett läger för att utbilda Wikiminauter så att barnen och ungdomarna tillsammans kan utvecka Wikimini till en fri läroresurs, på lättförståelig svenska.

Målen är att minst:

 • 15 barn och ungdomar skall under ett 3 dagar långt läger få stöd för att kunna bidra och hjälpa nybörjare att komma igång på Wikimini.
 • 5 omnämnanden i media om projektet.

Beskrivning av projektets aktivitet/er (max ~1 800 tecken)

Wikimini är en encyklopedi som skrivs av barn och ungdomar för barn och ungdomar. Gemensamt skapar pedagogerna och eleverna definitioner, förklaringar och illustrationer till mängder av ämnen och uppslagsord. Detta på ett språk som är lätt att förstå för andra barn och ungdomar. Wikimini är en gemensam encyklopedi online eftersom alla kan skriva i den och ändra artiklar! Genom Wikimini kan barn och ungdomar bli aktiva producenter av kunskap och inte bara passiva konsumenter och barnen lär sig att dela med sig. De som skriver i Wikimini kallas för Wikiminauter.

Wikimini blir en fri läroresurs som alla med svårigheter att läsa svenska kommer att ha stor nytta av för att bättre förstå världen: barn, nyanlända eller handikappade. Wikimini är under en fri licens vilket innebär att alla, oavsett samhällsklass, fritt kommer att kunna använda den. För evigt.

OM FOSTRAN: Skapa informationsmaterial för barn samt informera XXXX barn om dela-kulturen.

Projektbudget

 • Poster
  • Lön
  • Resor
  • Tryckkostnader
  • Porto
 • Utgifter
 • Intäkter
  • Wikimedia Foundation: 30 000 kr
 • Summa utgifter: kr
 • Summa intäkter:
 • Sökt från stiftelsen: kr

Belopp som söks från Bångs Stiftelse