Projekt:Wikipedia Academy 2009/Enkät

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här är en start till att formulera frågor som kan användas för att utvärdera resultatet av årets WP Academy:

Vilka ytterligare frågor kan vara lämpliga? Skall något strykas? En alltför lång enkät kanske inte besvaras i så hög grad. I vilken ordning skall frågorna ställas? Gäller frågorna svenska och/eller engelska WP? Finns det bättre formuleringar? Rent enkätmässigt, hur får man svarsalternativ som man kan göra god statistik på?

Två frågor från Wikipedia Survey version 0,3.


Följande frågor behandlar den konferens som du bevistade förra året - Wikipedia Acacemy i Lund, 2008. De flesta frågorna är arrangerade i par där den första frågan behandlar ditt förhållande till Wikipedia innan Wikipedia Acacemy i Lund, 2008 medan den andra frågan i paret handlar om ditt förhållande till Wikipedia idag. Om inget annat sägs avses här den svenska språkversionen av Wikipedia.


Vad kände du för Wikipedia innan Wikipedia Academy?

 1. Mycket positiv
 2. Positiv
 3. Ganska positiv
 4. Neutral
 5. Ganska negativ
 6. Negativ
 7. Mycket negativ

Vad känner du för Wikipedia idag?

 1. Mycket positiv
 2. Positiv
 3. Ganska positiv
 4. Neutral
 5. Ganska negativ
 6. Negativ
 7. Mycket negativ

Hade du redigerat Wikipedia innan WP Academy?

 1. Nej
 2. Ja, enstaka smärre redigeringar / rättningar av ord
 3. Ja, lagt till hela meningar och stycken
 4. Ja, skrivit en eller flera artiklar
 5. Ja, diskuterat på diskussionssidorna eller bybrunnen

Om ja, varför? (max 4 svar rankade efter vikt, 1-4 där 1=mest viktigt och 4=Minst viktigt)

 1. Jag tycker om idén att dela kunskap och vill bidra
 2. Jag såg ett fel som jag ville rätta
 3. Jag gjorde det av yrkesmässiga skäl (det tillhör mina professionella uppgifter)
 4. Jag ville lära mig nya färdigheter / inhämta ny kunskap
 5. Jag tycker kunskap skall vara fri för alla
 6. Vet inte / kan inte komma på något skäl
 7. Jag vill öka populariteten på ämnen som inte är så välkända ännu
 8. Jag tycker att Internet är ett bättre medium för uppslagsverk än traditionella medier
 9. Jag ville visa upp mitt kunnande för en större publik/gemenskap
 10. Eftersom jag gillar Wikipedias filosofi om öppenhet och samarbete
 11. Jag såg en röd länk så jag startade en ny artikel
 12. För att förbättra mina karriärmöjligheter
 13. För att förbättra världen
 14. För att tjäna pengar
 15. Eftersom vänner till mig gör det och motverade mig till att bidra
 16. Eftersom jag gillar mass-samarbeten
 17. Bara för att testa att Wikipedia verkligen är fritt för alla att redigera
 18. För att vinna ryktbarhet inom Wikipediagemenskapen
 19. För att det är kul
 20. Annat

Om nej, varför inte?

 1. Jag visste inte hur
 2. Jag känner mig inte bekväm med tekniken
 3. Jag skulle aldrig samarbeta över nätet (I would never interact on the internet)
 4. Andra gör det redan, därför behöver inte jag göra det
 5. Jag har inte tid
 6. Jag känner mig inte bekväm med att redigera andra människors arbete
 7. Jag tror inte jag har tillräckligt med kunskap för att bidra
 8. Jag är rädd för att göra ett misstag och råka illa ut på grund av det
 9. Det är slöseri med tid: mina redigeringar skulle bli tillbakarullade eller bortskrivna
 10. Jag är nöjd med att läsa; jag behöver inte skriva också
 11. Annat
 12. Vet inte

Har du redigerat Wikipedia efter WP Academy? Räkna inte med workshopen under själva Wikipedia Academy - dagarna.

 1. Nej
 2. Ja, enstaka smärre redigeringar / rättningar av ord
 3. Ja, lagt till hela meningar och stycken
 4. Ja, skrivit en eller flera artiklar
 5. Ja, diskuterat på diskussionssidorna eller bybrunnen

Om ja, varför? (max 4 svar rankade efter vikt, 1-4 där 1=mest viktigt och 4=Minst viktigt)

 1. Jag tycker om idén att dela kunskap och vill bidra
 2. Jag såg ett fel som jag ville rätta
 3. Jag gjorde det av yrkesmässiga skäl (det tillhör mina professionella uppgifter)
 4. Jag ville lära mig nya färdigheter / inhämta ny kunskap
 5. Jag tycker kunskap skall vara fri för alla
 6. Vet inte / kan inte komma på något skäl
 7. Jag vill öka populariteten på ämnen som inte är så välkända ännu
 8. Jag tycker att Internet är ett bättre medium för uppslagsverk än traditionella medier
 9. Jag ville visa upp mitt kunnande för en större publik/gemenskap
 10. Eftersom jag gillar Wikipedias filosofi om öppenhet och samarbete
 11. Jag såg en röd länk så jag startade en ny artikel
 12. För att förbättra mina karriärmöjligheter
 13. För att förbättra världen
 14. För att tjäna pengar
 15. Eftersom vänner till mig gör det och motverade mig till att bidra
 16. Eftersom jag gillar mass-samarbeten
 17. Bara för att testa att Wikipedia verkligen är fritt för alla att redigera
 18. För att vinna ryktbarhet inom Wikipediagemenskapen
 19. Det är kul
 20. Annat

Om nej, varför inte?

 1. Jag visste inte hur
 2. Jag känner mig inte bekväm med tekniken
 3. Jag skulle aldrig samarbeta över nätet (I would never interact on the internet)
 4. Andra gör det redan, därför behöver inte jag göra det
 5. Jag har inte tid
 6. Jag känner mig inte bekväm med att redigera andra människors arbete
 7. Jag tror inte jag har tillräckligt med kunskap för att bidra
 8. Jag är rädd för att göra ett misstag och råka illa ut på grund av det
 9. Det är slöseri med tid: mina redigeringar skulle bli tillbakarullade eller bortskrivna
 10. Jag är nöjd med att läsa; jag behöver inte skriva också
 11. Annat
 12. Vet inte


Har du nämnt, pratat om Wikipedia eller berättat om Wikipedia för andra innan WP Academy?

 1. Nej
 2. Ja, i mycket positiva ordalag
 3. Ja, i positiva ordalag
 4. Ja, i något positiva ordalag
 5. Ja, i neutrala ordalag
 6. Ja, i något negativa ordalag
 7. Ja, i negativa ordalag
 8. Ja, i mycket negativa ordalag

Har du nämnt, pratat om Wikipedia eller berättat om Wikipedia för andra efter WP Academy?

 1. Nej
 2. Ja, i mycket positiva ordalag
 3. Ja, i positiva ordalag
 4. Ja, i något positiva ordalag
 5. Ja, i neutrala ordalag
 6. Ja, i något negativa ordalag
 7. Ja, i negativa ordalag
 8. Ja, i mycket negativa ordalag

Vad lärde du dig på Wikipedia Academy som du inte kände till tidigare? (flervalsfråga)

 1. Wikipedia är fritt för alla att läsa
 2. Wikipedia är fritt för alla att skriva
 3. Wikipedia är en ideell förening
 4. Varje artikel har en historik som visar vilken användare som har gjort vilka redigeringar.
 5. Man kan återställa en tidigare version av en artikel
 6. Engelska Wikipedia är världens största uppslagsverk
 7. Inloggade användare har en användarsida där man kan beskriva sig själv inom ramen för Wikipedia-projektet
 8. Annat

Hur anser du att svenska Wikipedias status i Lunds forskarvärld har förändrats av WP Academy Anseendet för Wikipedia generellt har blivit:

 1. Mycket sämre
 2. Sämre
 3. Något sämre
 4. Oförändrat
 5. Något bättre
 6. Bättre
 7. Mycket bättre

Vad skulle få mig att skriva om min forskning på Wikipedia?