Projekt:Wikipedia för hela Arktis

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund till projektet

Arktis har växande politisk betydelse, och diskuteras alltmer utifrån ett klimatperspektiv. Samtidigt är det en region som skär genom många länder, och där stora delar dessutom inte tillhör något land (även om många länder gör territoriella anspråk). Utifrån detta vore det relevant att fundera över hur Wikimediarörelsen kan stärka sin verksamhet i den arktiska regionen, och se till att mer kunskap om och från Arktis tillgängliggörs på Wikimedia-plattformarna.

Varför bör det ske?

Utifrån åtminstone två perspektiv skulle ett sådant här projekt vara av relevans för Wikimediarörelsen. Dels, som föregående stycke beskriver, finns det möjlighet till ny kunskap och nya samarbeten för sådan kunskap. Men det finns också en stor medial aspekt: eftersom frågan är av stort politiskt intresse skulle ett sådant här projekt kunna få medialt genomslag i regionen och bidra till att öka kännedomen om Wikimediaplattformarna.

Det är också sannolikt att det kan gå att hitta finansiärer för olika arktiska projekt.

Hur går det till?

  • Skrivstugor, workshoppar och hackathon om Arktis, i Arktis
  • Samarbeten med partner, bland annat innehållspartner, i Arktis, om Arktis
  • ...?

Vem gör vad?

Samarbete mellan Wikimediaaktörer i de länder som har del i Arktis: Wikimedia Kanada, Danmark, Norge, Sverige, Finland (exempelvis).

När sker det?

När det går att få finansiering och passa in i övrig verksamhet.