Projekt:Wikipedia i fängelser 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Wikimedia Sverige har som mål att öka användningen av projekten och sprida kunskap till så många personer som möjligt. En av de grupper som skulle kunna ha nytta av att använda Wikipedia är fängelseinterner. De finns program för att vidareutbilda fångar men ofta begränsningar i deras internetanvändande. Wikimedia Sverige skulle därför vilja undersöka om det är möjligt att förse fängelser med en offline-version av Wikipedia (som går under namnet Kiwix). Detta så att fångarna kan läsa och kontinuerligt utbilda sig. Idén kommer från Schweiz där ett liknande projekt genomfördes 2013-2014. Utfallet av det projektet är dock inte speciellt väl undersökt/dokumenterat. Det skulle vara intressant att utvärdera möjligheterna till liknande projekt i Sverige och för att ta reda på vilka möjligheter och hinder som finns för ett större projekt.

Frågor som behöver utredas:

  1. Hur gick det i Schweiz? Finns det lärdomar att dra därifrån?
  2. Har svenska fängelser intresse av att låta fångarna använda Wikipedia för att fortbilda sig? Vilka i så fall?
    1. Finns det några specifika begränsningar i innehållet som behöver göras?
  3. Har fångarna intresse av att få ta del av Wikipedia?
  4. Finns det några juridiska hinder?
  5. Är det möjligt (eller rentav ett krav) att undersöka användandet bland fångarna i ett pilotprojekt?

Tidplan

Januari-juli 2015: Uppsats skrivs som förhoppningsvis besvarar några av ovan angivna frågor. Juli-december 2015: En ansökan för pilotprojekt eller genomförandeprojekt skrivs.

Samarbetspartners

Student på Stockholms universitet

Se även

Projektdata

2014/preload&editintro=Mall:Projektdata 2014/dok Skapa en Projektdatamall