Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/Avsiktsförklaring mall

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Avsiktsförklaring - för samarbete mellan XX och Wikimedia Sverige

XX

XX är en ...

Wikipedia

Wikipedia är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Uppslagsverket drivs av den icke vinstinriktade stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av privata donatorer. Wikipedia finns tillgänglig på många olika språk; 275 språkversioner har mer än 70 artiklar. På 41 språk har Wikipedia fler än 100 000 artiklar och på 4 språk fler än en miljon artiklar. Den engelskspråkiga versionen är störst, med över fyra miljoner artiklar. Totalt innehåller Wikipedia över 24 miljoner artiklar, varav den svenska versionen har drygt 560 000 artiklar. Wikipedia är därmed en av världens största söktjänster och har i genomsnitt ca 50 miljoner besök på en månad. (Källa: Wikipedia)

Bakgrund

...

Avsiktsförklaringen bygger på följande utgångspunkt

Roller och ansvar

För att samarbetet ska bli fruktbart och framgångsrikt behöver båda parter samverka och stötta varandra i hela produktionsprocessen och gemensamt sprida och kommunicera resultaten med omvärlden.

Roller och ansvar i arbetet

  • Wikimedia Sverige står för support och stöd i form av bland annat informationsmöten, material och workshops.
  • Båda parter ansvarar gemensamt för att löpande utvärdera resultatet av arbetet och kommunicera projektet och dess nytta.
  • Båda parter ska via sina kommunikationskanaler sprida kännedomen om projektet och dess vision, syfte och mål.

Mål med samarbetet

Det övergripande målet är att XX med sin kunskap ska hjälpa till att utveckla och bredda Wikipedia med kunskap inom de ämnesområden som man ansvarar för.

Förbehåll

XX

Förslag till genomförandeplan 2013

Januari-februari

Mars

Maj

September – november

December