Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/Brev till alla gymnasierektorer

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En gratis, högaktuell och relevant spetsutbildning för den unika skolan som vill ligga i framkant.

Hej,

Sophie Österberg heter jag och arbetar som utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige. Wikimedia Sverige är en ideell organisation som har till uppgift att stödja bland annat Wikipedia.

Wikipedia är Sveriges sjätte mest besökta sida så chansen är stor att elever och lärare på din skola samt att du själv hittar information just där. Wikipedia är ett pågående grupparbete med visionen om att samla all världens relevanta kunskap och göra den fritt tillgänglig för alla.

Samtidigt syftar skolan till att främja elevers utveckling och lärande, ge en livslång lust att lära och förmedla grundläggande demokratiska värderingar vilka vårt samhälle vilar på. Skolan har även som uppgift att låta varje elev finna sin unika egenart och ge sitt bästa i ansvarig frihet. Vad har då detta gemensamt med Wikipedia?

På Wikipedia är alla välkomna att bidra med sin kunskap. Att bidra till Wikipedia främjar ofta elevers utveckling och lust att lära då de kan bygga på sina intressen och sin unicitet. Wikipedia är dock inte en lekplats utan en rörelse där elever tilltros och har frihet, under ansvaret att bidra med kunskap som är meningsfull och relevant samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Lärare kan nyttja stödet och kommentarerna från andra användare som en del i en formativ bedömning av elevens utveckling samt kunna konkretisera för eleverna vikten av deras metakognitiva, analytiska samt kommunikativa förmåga. Det är dessutom en otrolig motivation att ens arbete har möjlighet att bli sett av tiotusentals personer, än att ligga och damma i lärarens byrålåda.

Från Wikimedia Sverige kommer vi gärna ut och berättar om hur ni kan nyttja Wikipedia som resurs i utbildningsprogrammet Wikipedia i utbildning. Vi erbjuder;

  • Workshop för lärare och bibliotekarier
  • Föreläsningar om Wikipedia på kompetensdagar
  • Nätbaserad kurs, 'Wikipedia för pedagoger'
  • Material och information om hur ni kan nyttja Wikipedia som lärarresurs

VI baserar främst vårt arbete på frivilligkraft vilket gör att vi gärna ser att ni har god framförhållning så att vi kan koordinera dessa aktiviteter på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar, Sophie Österberg