Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/Flipped-classroom

From Wikimedia
Jump to navigation Jump to search

Här finns en kategori på Commons för flip-filmer till lärare:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flipped_classroom_videos_in_Swedish

Dessutom finns denna film med svensk textning:

http://commons.wikimedia.org/wiki/TimedText:Wikimedia_Italia_-_WikiGuida_2_-_Commons.ogv.sv.srt

Det skulle dock vara önskvärt om denna italienska film skulle kunna göras på svenska. Alltså en film med samma innehåll, baserat på den text som finns tillgänglig på Commons, men med en svensk person som talar och visar svenska Commons.