Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/Göteborgs kommun1

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Axel Pettersson fick ett mejl ifrån person ifrån Göteborgs kommun. Mattias Blomgren tog tag i detta och har haft kontakt med hen. Hen är utvecklingsledare i Göteborgs kommun. Hen arbetar med IT-relaterad skolutveckling i en grupp kallad Center för skolutveckling inom Göteborgs stad. Enligt deras webbsida:

”Vi är en resurs för skolledare, arbetslag och pedagoger i deras arbete. Vårt uppdrag är att stödja ett systematiskt skolutvecklings- och kvalitetsarbete så att skolorna och förskolorna stärks i sitt arbete. Målet med processtödet är ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan förskolor och skolor i hela Göteborg.”

De har ett koncept kallat Torghandel, vilket hålls regelbundet varje månad. Det innebär kortare seminarier om 20 minuter där olika ämnen presenteras. Göteborg är nu inne i en period där de gör stora investeringar i IT för skolan. Hen hade tyvärr inte haft möjlighet att deltaga på Wikipediaseminariet på Mötesplats skola, men hen var mycket intresserad av att anordna ett särskilt seminarium om Wikipedia för rektorer och lärare i Göteborg. Efter en stunds samtal fann hen att Torghandeln inte var rätt plats för detta, bland annat på grund av det korta formatet, utan hen ville att vi anordnade ett särskilt Wikipediaseminarium om 1,5-2 timmar en eftermiddag, där vi får avgöra hur mycket tid som behövs. Ett Torghandelsseminarium skulle kunna hållas senare och då av en lärare som använt Wikipedia i undervisningen och kan berätta om sina erfarenheter för andra. Mattias skall skicka hen lite mer information och hen ska sedan komma tillbaka med ett förslag på upplägg av ett seminarium enligt ovan. Det står oss fritt när vi vill arrangera det – före eller efter jul. Dock behövs omkring tre veckors framförhållning.

Mer går att läsa här.