Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/Gamla Lundenskolan/Ansökan till Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: C.F. Lundström
Sista ansökningsdatum: 2013-01-31
Max bidrag: < 30000 kr
Bedömd chans: 5%
Väntevärde: 1500 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Här nedan följer ansökan för ett projekt om slöjd.

Projektledare

Namn Sophie Österberg

e-post sophie.osterberg(at)wikimedia.se

Titel Education manager i Wikimedia Sverige från 2012-10-01

Personnummer 861217-

Organisation Wikimedia Sverige

Postadress Box 500

Postnummer 10129

Ort Stockholm

Telefon, arbete 073-6982101

Mobiltelefon 073-6982101

Personlig webbplats


CV/Presentation av projektledare

Sophie Österberg är från den 1 oktober 2012 anställd av Wikimedia Sverige som Education manager. Hon har under flera år varit engagerad i utbildningsfrågor, särskilt i frågor om studenters egna engagemang i dessa. Hon drivs av frågor som rör utbildning i stort, fri tillgänglighet till utbildning samt möjlighet att bidraga till att utveckla information för alla.

Utbildning

2007-10 Kingston University - Bachelor of Arts(Hons) Human Resource Management
2011-12 Linnéuniversitetet - Masters Leadership and management in International context

Relevant erfarenhet

2012- Education manager på Wikimedia Sverige 2012 Praktikant på Wikimedia Sverige augusti-september och arbetat med projektet Wikipedia utbildning
2012 Stipendium för magisteruppsats kring utbildningens roll i samhället
2010 Medförfattare till A perspective from a student's quality circle, ett kapitel i boken Higher Education in a State of Crisis, ett kapitel som belyser studenters engagemang i sin utbildning
2009-10 Initiativtagare och deltagare i Storbritanniens första Student Quality Circle, vilken syftade till att entusiasmera elever att bli mer engagerade i sin utbildning
2007-09 Engagerad i FN-föreningen på Kingston University och deltog där i frågor om rättighet till utbildning, engagerade event tillsammans med Rädda Barnen samt initierade en årlig fototävling med lokala talanger för att få in donationer till lokal välgörenhet

Projekt

Projekttitel

Slöjd på Wikipedia, pilotprojekt

Område

Utbildning, specifikt utbildning i slöjder.

Målgrupp

Projektets startdatum

2013-08-15

Projektets slutdatum

2013-10-15

Totalt sökt belopp

Samarbetspartner

Gamla Lundenskolan

Projektsammanfattning

Projektet går ut på att tillsammans med elever spela in videofilmer som dokumenterar hur olika hantverk utförs. Dessa filmer laddas sedan upp på Wikipedias mediadatabas Wikimedia Commons och infogas i artiklar som är relevanta. Materialet görs så att det kan användas på flera olika språkversioner, till exempel finns artikeln Valkning på elva språk utöver svenska.

Sökande

Organisationstyp

Ideell förening, ej momsregistrerad

Namn

Wikimedia Sverige

Adress

Box 500

Postnr.

10129

Ort

Stockholm

Telefon

0762122776

Organisationsnummer

802437-8310

Firmatecknare

Jan Ainali, jan.ainali(at)wikimedia.se, 0762122776

Organisationens webbplats

http://wikimedia.se

Presentation av organisation

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.

Frågeställning

Så här presenteras Valkning idag på Wikipedia. Bilden ger inte så mycket information om hantverket även om den sätter den i en socialhistorisk kontext.

Bakgrund

På Wikipedia finns över lag inte så mycket videofilmer, samtidigt som vissa ämnen och däribland hantverk bäst förklaras genom att visas.

Framgångsfaktorer

Samarbete med en skola som är intresserade av att hjälpa till med själva hantverket.

Avgränsningar

Risker

Resultat

Aktiviteter

  • 2 dagar med inspelning
  • 2 dagar med videoredigering
  • 1 dag med uppladdning av filmerna

Mål

Mål som projektet avser uppfylla under projekttiden

  • Att spela in och ladda upp X filmer

Långsiktiga effekter

  • Att filmerna ses och kunskapen bevaras.

Plan

Projektkalkyl

Lönekostnader

Projektledare, 5 dagar = 12 500 kr

Omkostnader per aktivitet

Resor: 5 000 kr

Summa

Total kostnad = 17 500 kr

Projektdeltagare

  • Projektägare, Jan Ainali, ordförande Wikimedia Sverige, 076 21 22 776, jan.ainali(at)wikimedia.se
  • Projektledare, Sophie Österberg/Wikimedia Sverige. 0736-982101, sophie.osterberg(at)wikimedia.se
  • Utvärderingsansvarig, Wikimedia Sverige.

Arbetsformer

Se aktiviteter ovan för själva arbetet.

Organistoriskt kommer projektet att ledas av Wikimedia Sveriges Education manager, med stöd från kansliet i administrativa frågor. Projektet rapporterar månadsvis till Wikimedia Sveriges styrelse. Volontärer inom föreningen kan förväntas hjälpa till vid olika delar. Utanför föreningen, från den befintliga Wikipediagemenskapen, kommer volontärer med största sannolikhet att interagera med deltagarna. Wikimedia Sverige kommer att kontakta vissa av dessa, dem som självmant har tagit på sig rollen som faddrar, för att uppmärksamma på dem på deltagarna som skriver.

Ekonomi

Kostnader

Totala kostnader pilotprojekt 17 500 kr

Lönekostnader per tjänst

Projektledare, 40 timmar, 12 500 kr

Totalt lönekostnader 12 500 kr

Omkostnader per aktivitet

Resor: 5 000 kr

Samfinansiering

Projektadministratör finansieras av Wikimedia Sverige.

Framtid

Spridning

Spridningen av projektets arbete sker tämligen enkelt och tillgängligt för alla då resultatet är de artiklar som skrivs, redigeras och utvecklas på Wikipedia samt den kommunikation som sker om artiklar och om förhållningssätt på Wikipedia i stort. Allt detta är öppet för alla att ta del av. Spridningen sker automatiskt när en sida redigerats eller skapats. Wikipedia på svenska har i nuläget en väldigt bra spridning och är den sjätte mest besökta sidan i Sverige enligt Alexa. Andra språkversioner av Wikipedia har varierande spridning, dock är Wikipedia globalt även den sjätte mest besökta sidan enligt Alexa.

Projektets resultat kommer att delges .. Resultatet av projektet kommer att finnas tillgängligt för den som önskar ta del av det, på webben och i rapportform. Wikimedia har stort nätverk av personer som verkligen vill delta i arbetet med att utveckla webbaserad inlärning. Projektet kommer kontinuerligt att kommuniceras i dessa nätverk, så att erfarenheterna kan fångas upp och spridas till andra.

Förvaltning

Förvaltningen sker kontinuerligt på Wikipedia.se. Det tillhandahålls således konstant av användarna och sprids direkt när en ny redigering eller en ny sida är gjord. Wikipedia finansieras långsiktigt av privata donationer, främst ifrån USA och Wikimedia Foundation som årligen delar ut donationer till de lokala Wikimedia organisationerna. Det sker en konstant utveckling av Wikipedia, tack vare den enorma frivilligkraft av människor som tror på Wikipedia och dess vision om öppen och tillgänglig kunskap för alla.

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0). Projektresultatet finns direkt att skåda på svenska Wikipedia samt andra språkversioner av Wikipedia och är tillgängligt för allmänheten att under hela projektet följa.

Övrig spridning

Wikimedia Sverige är organisation som är mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra bloggar, hemsidor och i sociala medier. Under senaste året har vi märkt ett ökat intresse från traditionella massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar. Då detta projekt kommer att arbeta med helt nya webbaserade metoder i en befintlig verksamhet kommer intresset att vara stort. Vi kommer särskilt att rikta information till pedagogiska magasin och tidningar inom skolvärlden.

Uppföljning

Uppföljningen av det som producerats under pilotprojektet kan enkelt följas på wikimedia.se samt möjligheten att se vidareutveckling av det material som producerats under dessa sex månader. Det ger en god möjlighet att även under dessa sex månader följa utvecklingen, samt efter tid se vad som sker med det material som lagts till på Wikimedia genom projektet. På Wikipedia finns funktionen 'historik' vilken tämligen enkelt ger möjligheten till att jämföra versioner av artiklar vid olika tillfällen. Detta kan användas för att senare följa upp vad som skett med det material som producerats under detta pilotprojekt.

Övrigt

Referenser