Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/Lärdomar Tyskland

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Cornelia Trefflich ifrån Wikimedia Tyskland skriver om deras satsning Wikipedia Macht Schule.

Målgrupp

När skolprogrammet började ta form 2008 var fokus först på elever. Dessutom fanns det flertalet skolor som hörde av sig till WMDE med frågor om Wikipedia och med en önskan om att lära sig använda Wikipedia på ett bra sätt. Wikipedianer som var anställda på WMDE började med små pilotprojekt och lyckades även engagera frivilliga Wikipedianer att hålla dessa pilotprojekt. Efter att först endast ha skapat ett utbildningsprogram som fokuserade på elever insåg de vikten av att få med lärarna och att ge dem kunskap om Wikipedia. Vi insåg efter ett tag att det enda sättet att driva ett program är att börja med att övertyga pedagogerna. Eleverna/studenterna är oftast redan övertygade.

Att få kontakt

De gick tillväga på flera sätt och hade även flertalet skolor som själva sökte upp WMDE för att få mer kunskap om Wikipedia. Dock skickades även 'snailmail' ut till skolor med information om skolprogrammet. De befann sig även på skolmässor och liknande för att berätta om programmet. De vill betona vikten av personlig kontakt när det gäller att rekrytera intresserade pedagoger.

Frivilliga wikipedianer

Programmet bygger till stor det på frivilliga wikipedianer som driver projekt på skolor. Av stor vikt har varit att hitta wikipedianer som arbetar inom utbildning, är intresserade eller har kontakter inom utbildning för att ta tillvara på deras kunskap och erbjuda möjlighet om att driva projekt på sina skolor/inom sina områden.

Att vara förberedd

Vad de lärt sig är att innan vara förberedda gällande alla frågor som kommer ifrån lärare. Vem ska hantera dem? Hur ska de hanteras? Hur ska kontakten se ut? Vilket typ av support kan man möjligen erbjuda?