Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/Lärdomar USA

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Information ifrån Annie Lin, Global Education Program Manager Wikimedia Foundation.

Wikipedia Education Program, WEP, är ett program som riktar sig enbart till universitet och högskolor. Detta är därför vad dessa lärdomar handlar om.

Nyttja existerande kontakter

I början av WEP använde de på WMF kontoret sina existerande kontakter inom akademin. De bad bekanta inom akademin att rekommendera dem pedagoger som skulle kunna vara intresserade av WEP. De fann att använda existerande nätverk var mycket mer effektivt än att slumpmässigt höra av sig till akademiker om WEP. Om möjligheten finns att direkt bli presenterad för en intresserad pedagog, är detta troligen det bästa sättet att påbörja ett WEP samarbete.

Vara närvarande på akademiska konferenser

Personal & frivilliga engagerade i WEP hade montrar på flera akademiska konferenser i början av WEP. De gav även, om det fanns möjlighet, seminarium om WEP. De samlade även in namn och kontaktuppgifter på de som uttryckte intresse. De fokuserade speciellt på de konferenser där många professorer (USA användning av ordet) deltog. De insåg att de konferenser som var bäst att delta på var de som fokuserade på undervisning och lärande (teaching & learning). De åkte bland annat på den årliga konferensen International Society for the Scholarship of Teaching and Learning och liknande konferenser, och de fann här pedagoger som var intresserade av innovativa undervisningsmetoder.

Vilka pedagoger som lyckas bäst

De engagerade i WEP insåg att de pedagoger som lyckas bäst med att genomföra programmet är de som har ett stort intresse av sina studenters inlärning samt har ett intresse för innovativa sätt att undervisa för att förbättra upplevelsen och inlärningen för studenterna.

Belyst av media

Annie Lin tipsar om att få media att belysa ett utbildningsprogram då det funnits och fungerat i en eller två terminer med pilotprojekt. Många pedagoger i USA & Kanada fick reda på WEP genom radio och tidningar. Sök dock endast upp press för att kunna berätta om framgångsrika utbildningsprogram skriver Annie.

WEP aktiviteter till professorer

  • Att ge information om uppgifter som de kan göra på Wikipedia tillsammans med sina studenter och vad som gjorts innan av andra professorer
  • Att konkret visa på hur uppgifter relaterar till kursplan samt hur professorerna kan betygssätta uppgifterna. Det bästa är att professorer delar denna kunskap med varandra.
  • Att lära ut grunderna om Wikipedia och dess grundprinciper. Det är viktigt att professorerna har en bra uppfattning om hur Wikipedia fungerar så att WEP inte skapar friktioner med gemenskapen. '
  • Online-kurser för professorer. Se mer om dessa här. Dessa kurser är obligatoriska för professorer för att få grundkunskaper om Wikipedia.

Humanism

De elever som i WEP som har lyckats bäst med att bidra är de inom humanistiska fakultetet. Det är studenter som läst historia, kommunikation, mediakunskap, sociologi, antropologi, språk, osv.)

Campus & online ambassadörer

Dessa frivilliga är oerhört viktiga för WEP och stödjer studenter i att lära sig bidra till Wikipedia. Campus ambassadörer håller i workshops för studenterna på plats och kan direkt ge stöd och feedback. Campus ambassadörer är inte alltid wikipedianer själva utan har lärt sig att använda Wikipedia för att kunna vara ambassadörer. Mer specifika frågor och stöd i kunskap om Wikipedia får studenterna via online ambassadörer som allt som oftast är wikipedianer. Campusambassadörerna blev grundligt utbildade av personer inom WEP för att dels 1, Förstå och kunna Wikipedia samt 2, vet hur de skulle lära ut kunskap om Wikipedia till andra. I början gjordes denna utbildning på plats, men är nu en online-kurs.

Material

Till WEP i USA har material utarbetats, framförallt till studenter. Det är broschyrer, övningsböcker, instruktioner på video och annat för att lära studenter om att redigera på Wikipedia. Dessa material är väldigt värdefulla för WEPs framgång då studenterna lär sig att redigera, lägga till källor, lägga till bilder, hur en bra artikel är utformad osv. Det finns även en online-kurs för studenter.

Börja litet

WEP började stort, för stort. Ett tips är att börja litet, se vad som fungerar och bygg på det. Den första terminen med ett utbildningsprogram är alltid den svåraste. Börja även helst i en stad endast då det är enklare att ge support och stöd då. Det har visat sig genom WEP att både professorer och studenter önskar mycket stöd och interaktion för att lyckas på bästa sätt och för att kunna ge detta är det bra att fokusera på en stad i taget. Campus ambassadörerna kan också skapa relationer till varandra om de bor i samma stad.