Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/Linnéuniversitetet2

From Wikimedia
Jump to navigation Jump to search

Linda Reneland-Forsman har varit ett namn som återkommit vid diskussioner om pedagoger som är intresserade av digitalisering och dylika frågor. Det vore därför intressant att kontakta henne om Wikipedia i utbildning för att se om det finns möjlighet till samarbete.