Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/MöteYlva23nov/Förslag

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Simon Sinek way

Wikipedia-kurs för pedagoger

Jag tänker mig att denna kurs inte har en nödvändig början och ett bestämt slut utan snarare att det finns möjlighet till Google hangout alt. Skype på vissa datum. Alltså att det är ett möte för dem som inte ännu har börjat kursen på x, x och x datum. Sedan finns det ett antal andra datum för de som kommit igång med första modulen. Sedan för de på andra modulen och för de på tredje och sedan ett avslutande seminarium. Eller behövs det kanske fler 'allmänna' möten mellan dessa?

Själva kompendiet, filmklipp osv. tänker jag mig ska finnas på Wikiversity.

Jag funderar lite på detta om formativ bedömning/bedömning för lärande, hur genomför vi bäst detta i denna kurs?

Uppdelat på tre moduler:

Why? (Varför)

 • The Big Five + Wikipedia, hur hänger det ihop? Svanelid.
 • Demokratifrågan, varför är bidrag till Wikipedia ett demokratiuppdrag?
 • Synen på människan som en bidragande och positiv samhällskraft. Vad vill vi ge elever för människosyn? Vilken människosyn har vi själva? Texten som Jan citerade. Brandon Harris. På hans userpage.
 • Ledarskap
 • Avsikt och konkreta mål
 • Stöd inte bara från läraren utan ett helt community

Här kanske det skulle vara passande med en reflekterade uppgift som kan skrivas på användarens undersida. Den kan gälla demokrati och fri kunskap, eller att hjälpa till att stödja utvecklingen av myndiga (både åsyftande ålder men även Kants myndighet) individer och hur Big Five och demokratifrågor är centrala i detta stödjande. Eller något mer specifikt som vikten av att individualisera utbildning och hur detta kan ske genom Wikipedia. Eller om sin människosyn, det är ju alltid synnerligen intressant (och värt att reflektera över!)

Styrd reflekterande fråga. Argumentera kring detta. Tre fördelar, tre nackdelar.

Kant. Vetenskaplig grund.

Kompendium: - Svanelid - Kant - Hattie (visible learning) - Sokrates - kunskapen innan moralen - McKinsey

What? (Vad)

 • Wikipedias bakgrund
 • Wikimedia och hur det hänger ihop med Wikipedia
 • Wikimedia Commons
 • Wikipedias struktur
 • Wikipedia fem grundprinciper
 • Wikipediaformatering
 • CC-licenser
 • Flipped-classroom på Wikipedia / Wikimedia Commons / Wikiversity

Här redovisar man kanske både på en undersida till sin användarsida samt genom att aktivt bidra till Wikipedia och t.ex. Commons. Vara aktiva på Wikipedia också, få lite utmanande frågor.

Filmer om hur man redigerar osv.

Fråga Daniel Barker om vi kan nyttja en av hans filmer för att visa hur de funkar.

How? (Hur)

 • Hur ser en skoluppgift på Wikipedia ut?
 • Hur kan jag som pedagog skapa mina egna uppgifter på Wikipedia?
 • Hur kan jag se vad mina elever gör? (ev under föregående rubrik)
 • Som uppgift i kursen att skapa en egen Wikipedia skoluppgift (med stöd och hjälp utav WMSE och gemenskapen och andra intresserade & kunniga).

Ett par övergripande: Tema demokrati Tema hälsa Tema livskunskap Tema sex & samlevnad Tema litteratur Tema hållbar utveckling

Visa bra exempel på matte, franska osv.

Frågan är om man inte ska skriva den uppgiften man gör på Wikiversity, så har vi också samtidigt börjat samla idéer och tankar där, fria för alla att kunna använda vidare. Göra flip-filmer tillsammans med uppgiften de skapar. Lägg den i denna kategori.

Examination

Ska det ens finnas en sådan? Går det emot idén om bedömning för lärande? Kan det vara en slutgrej man ska göra? Som att den uppgiften man skapat ska testas tillsammans med elever och att man sedan blir examinerad från Wikiversity/ Wikimedia Sverige.?