Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/Tierps kommun1/Informationstext

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här är text som skickas ut som en del i information om dagen i Tierp.

'Wikipedia – det elever faktiskt använder.' Så skrev någon på vår Wikipedia-vägg under skolmässan Skolforum. Det här är intressant. Vad de faktiskt använder. Är det så att de egentligen förväntas använda annat? Eller att Wikipedia är ombett att inte läsas i utbildningssyfte?

Att Wikipedia nyttjas och är den sjätte mest lästa sidan i Sverige är ett faktum. Det borde innebär att de flesta pedagoger och elever är på Wikipedia och läser. Ändå är det var eleverna faktiskt använder, snarare än vad de uppmuntras att nyttja. Kan vi inte vända det till att vara det som både pedagoger och elever använder och faktiskt aktivt skriver på och bidrar till? Just för att det är Sveriges sjätte mest besökta sida. För att det är en fantastisk resurs och jordens största encyklopedi. Och för att alla kan bidra, med den kunskapen de besitter.

Wikipedia används idag av pedagoger tillsammans med sina elever som en lärarresurs. Som motivation går att se att en elevs eller en grupp elevers sida har setts tiotusentals gånger. Eller att ett foto använts på Wikipedia i flera olika språkversioner. Eller att elevers arbete med en artikel gjorde att den fick en utmärkelse som extra kvalitativ. Det är en oerhörd drivkraft att vara en del av något större. Att bidra inte bara till att skriva ett papper som ligger i pedagogens skrivbordslåda, utan till ett projekt som gör att fler människor i hela Sverige och runt om på jorden får tillgång till fri kunskap. Fri kunskap som ju är en förutsättning för en bra demokrati och en konkret resurs för att kunna föra samtal om svåra frågor som kritiskt tänkande, källor, neutralitet och vad kunskap faktiskt är. Låt dina elever bidra till detta. Låt dem bli en del av att främja vår demokrati, producera kunskap för att möjliggöra för de många att tillgodose sig lärdomar helt fritt och öppet.

Wikipedia är för stort för att ignoreras. De flesta använder det faktiskt. Låt det inte bli ett hinder, utan lär dig nyttja det till din fördel. Låt oss tillsammans förbättra och utveckla Wikipedia. Vi kan alla bidra för att göra denna fantastiska resurs ännu bättre. Till detta vill vi gärna inbjuda just dig.

På Wikimedia Sverige, föreningen som stöttar projektet Wikipedia och andra Wikimedia projekt, ger vi gärna dig och dina elever workshops, material, stöd och information för att komma igång att använda Wikipedia på bästa sätt för att passa just er och de ämnen ni arbetar med just nu.

Sophie Österberg sophie.osterberg@wikimedia.se utbildning.wikimedia.se