Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Ansökan till Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Sista ansökningsdatum: löpande
Max bidrag: ?
Bedömd chans: ?%
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: löpande
Uppföljning inför inskick:

Skickat!


Från fonden utgår bidrag till stöd för forskning, utbildning och sociala ändamål. När det gäller forskning, utgår bidrag främst till spridning av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Bidrag beviljas inte till ett projekts lönekostnader. Bidrag till utarbetande eller tryckning av doktorsavhandling utgår endast i undantagsfall, om ämnet för avhandlingen ligger inom Sällskapets intresseområde och då behovet av illustrationer medför extraordinära tryckkostnader.

Beträffande sociala ändamål och undervisning utgår i regel inte bidrag till enskilda personer utan till organisationer och institutioner. Sällskapet ger således inte någon hjälp till de som studerar, eller vill studera, vid t ex universitet eller kurser av skilda slag. Bidrag ges inte heller till som vill studera utomlands eller till skolor som vill göra utrikes skolresa.

Medel sökes för

Max en rad per rubrik. Fördjupande bilagor och årsredovisning ska lämnas.

Ansökan avser

Erbjuda Wikipediautbildning till pedagoger.

Mål

Att få pedagoger och elever att se och nyttja Wikipedia som en pedagogisk resurs samt inta en kritisk och god hållning till denna vilket endast kan ske genom förståelse för hur uppslagsverket fungerar.

Syfte

Att utveckla kritiskt tänkande samt aktivt skapade av kunskap hos elever och pedagoger och ge dem nya sätt att se på och nyttja Wikipedia då de antagligen redan läser det idag, utan att veta hur det fungerar.

Målgrupp

De nästan 40 000 pedagoger som arbetar inom gymnasieskolan i Sverige.

Tidplan

Genomförs under hösten 2013.

Sökandens verksamhet

Göra kunskap fritt tillgängligt till alla.

Meriter som underlättar genomförandet

Sophie Österberg, utbildningsansvarig, har arbetat med pedagoger och Wikipedia sedan 2012. Se meriter i fördjupning.

Referenser

Stefan Pålsson, frilansskribent inom området utbildning och lärande, driver bl a Omvärldsbloggen för Skolverket sedan 2008.

Ekonomi

Kostnader

Porto 11 000kr, tryckning 10 000 kr, kuvert 3 000 kr, resor 15 000 kr

Belopp som söks från Sällskapets Understödsfond

39 000 kr.

Belopp som söks från andra källor, beviljade o utestående

0 kr

Har tidigare sökt från Sällskapets Understödsfond

Nej.

Fördjupande bilaga

Sammanfattning

Wikimedia Sverige är en ideell stödförening till Wikipedia, den fria encyklopedin på nätet. Föreningens syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla och som en del i det arbetet vill vi under året 2013 arbeta för att ge stöd till pedagoger att hantera Wikipedia i undervisningen. Wikipedia hade i december 2012 enbart på svenska över 120 miljoner sidvisningar och är helt klart en del av många svenskars vardag. De flesta elever nyttjar Wikipedia redan idag och det är då än viktigare att pedagoger är utbildade i hur man kan bedöma en artikels trovärdighet, förstå hur Wikipedia fungerar och är uppbyggt samt hur elever kan bidra med sin kunskap till uppslagsverket.

Därför har vi ett stort satsningsområde, Wikipedia i utbildning, under 2013. Vår vision är att alla utbildningsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap och skapandet av fri kunskap som en integrerad del av undervisning och forskning. Detta vill vi uppnå genom att ge pedagoger de insikter och verktyg de behöver ha för att kunna förstå Wikipedia bättre och förmedla det till sina elever och studenter. Det finns inget bättre sätt att lära sig förstå en källa till kunskap än att dyka rakt in i det och se hur det produceras genom att göra det själv. Det har också visat sig att eleverna blir mer studiemotiverade när de får jobba i "skarpt läge" när de vet att de har en potentiell miljonpublik att bli lästa av.

Rent konkret håller vi workshops, nätseminarier, producerar utbildningsmaterial och kommer på besök för inspirationsföreläsningar. Intresset från pedagoger i landet är mycket stort och vi skulle gärna se att vi kan svara upp mot det i en mycket större utsträckning än i dagsläget. Vi tar inte betalt för att föreläsa eftersom att vårt mål och syfte med föreningen är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla. Pedagoger ser dessutom i större utsträckning Wikipedia som en resurs och en tillgång i skolan och vill därför ha stöd i hur de kan nyttja det tillsammans med sina elever. Vi behöver dock än mer kommunicera till landets pedagoger att vi erbjuder just det stöd de önskar få. Därför vill vi göra ett utskick av en informationsbroschyr med följebrev till alla Sveriges gymnasieskolor och tala om att vi finns (tryck och utskick kostnadsuppskattas till 24 000:-) . Vi kommer också att åka ut till skolor som vill ha mer information (resor kostnadsuppskattas till 15 000:-).

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (uppslagsverket Wikipedia, mediadatabasen Wikimedia Commons, utbildningsplatsen Wikiversity, den fria ordboken Wiktionary med flera). Vår mission är: Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål.

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner mer än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilliga bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser.

Meriter

Sophie Österberg är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och driver detta projekt. Projektet har också stöd från Wikimedia Sveriges styrelsledamot Ylva Petterson, lärare på Katedralskolan, som var finalist till Guldäpplet 2012 och är finalist till Innovativa Lärarpriset 2013.

Namn Sophie Österberg

e-post sophie.osterberg(at)wikimedia.se

Titel Education manager i Wikimedia Sverige från 2012-10-01

Personnummer 861217-

Organisation Wikimedia Sverige

Postadress Box 500

Postnummer 10129

Ort Stockholm

Mobiltelefon, arbete 0733-832670

CV/Presentation

Sophie Österberg är från den 1 oktober 2012 anställd av Wikimedia Sverige som Education manager. Hon har under flera år varit engagerad i utbildningsfrågor, särskilt i frågor om studenters egna engagemang i dessa. Hon drivs av frågor som rör utbildning i stort, fri tillgänglighet till utbildning samt möjlighet att bidraga till att utveckla information för alla.

Utbildning

2007-10 Kingston University - Bachelor of Arts(Hons) Human Resource Management
2011-12 Linnéuniversitetet - Masters Leadership and management in International context

Relevant erfarenhet

2012 Hugo Stenbecks stipendium
2012 Praktikant på Wikimedia Sverige augusti-september och arbetat med projektet Wikipedia utbildning
2012 Stipendium för magisteruppsats kring utbildningens roll i samhället
2010 Medförfattare till A perspective from a student's quality circle, ett kapitel i boken Higher Education in a State of Crisis, ett kapitel som belyser studenters engagemang i sin utbildning
2009-10 Initiativtagare och deltagare i Storbritanniens första Student Quality Circle, vilken syftade till att entusiasmera elever att bli mer engagerade i sin utbildning
2007-09 Engagerad i FN-föreningen på Kingston University och deltog där i frågor om rättighet till utbildning, engagerade event tillsammans med Rädda Barnen samt initierade en årlig fototävling med lokala talanger för att få in donationer till lokal välgörenhet