Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Ansökan till Ulf Lundahls minnesfond

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Ulf Lundahls Minnesfond
Sista ansökningsdatum: 2013-05-15
Max bidrag: ?
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-07-15
Uppföljning inför inskick:

En ansökan om wikimini?

Sökt belopp

98 000 kr.

Syfte med sökt bidrag

Att sätta upp en svensk version av Wikimini, ett Wikipedia för barn i lägre skolåldern.

Beskriv kortfattat ändamålet med er verksamhet:

Wikimedia Sverige stöttar Wikipedia på flera olika sätt och har ett omfattande program med lärare och pedagoger. Under det senaste året har det uppdagats ett behov från pedagoger med elever i grundskolan (8 - 15 år) att delta på Wikipedia. De höga kvalitetskraven på varje enskilt bidrag på Wikipedia gör det dock ibland svårt för de yngre att kunna delta. Det finns ett franskt initiativ, Wikimini, just för den målgruppen, där unga skriver för unga och som löser detta problem. I detta projekt vill vi skapa en svenska variant av den, för att låta skolbarn/ungdomar bli aktiva producenter av kunskap och inte bara passiva konsumenter samt bli kritiska tänkare kring vad relevant kunskap är och vem som bestämmer det. Detta blir ett Wikipedia för alla i grundskolan där de inte bara passivt läser utan engagerat bidrar och delar sin fantastiska kunskap med varandra.

Vad skall bidraget konkret användas till?

Undersöka vilken teknisk lösning som krävs och eventuellt sätta upp en egen server. 2 Startarbete för att få upp instruktionssidor, dokumentera riktlinjer och liknande. 3. Utbildning av redan initierade pedagoger som kan sprida kunskapen vidare i nästa led bland kollegorna.

På vilket sätt anser Ni att syftet med ansökan överensstämmer med stiftelsens utdelningspolicy?

Detta ger både barn och ungdomar möjligheten att delta på riktigt. Det de skriver kommer att läsas av och diskuteras med elever och pedagoger utanför det egna klassrummet. Det är ett gyllene tillfälle att få öva ett källkritiskt tänkande och få en förståelse för hur kollaborativt skapande går till.

Eventuell samverkan med andra:

Vi kommer givetvis att samverka med Laurent Jauquier, skaparen av Wikimini på franska.

Vi har dessutom ett gott nätverk av pedagoger som väntar som mottagare på projektet och som under uppbyggnadsfasen också deltar med synpunkter och åsikter, bland annat GR-utbildning i Västra Götalandsregionen.

Ange i förekommande fall tidpunkt för aktivitetens inledning och avslutande:

2013-08-15 - 2013-11-30

Redogör kortfattat för er organisation/verksamhet:

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (uppslagsverket Wikipedia, mediadatabasen Wikimedia Commons, utbildningsplatsen Wikiversity, den fria ordboken Wiktionary med flera). Vår mission är: Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål.

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner mer än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilliga bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser.

Budget (egen bilaga)

Total kostnad för att uppnå ändamålet med sökt bidrag

112 500 kr.

Precisering av de olika kostnaderna

 • Lön undersökning: 10 000
 • Lön uppbyggnad, dokumentation: 40 000 kr.
 • Lön träning: 28 000 kr
 • Lön administration och bokföring: 5 000 kr.
 • Resor: 8 000 kr
 • Serverkostnader: 12 000 kr (första året)
 • Telefon, dator, internet, 1 person i 3 månader, 2 000 kr.
 • Lokalkostnader, 14% av total lokalhyra i 3 månader, 7 500 kr.

Totalt: 112 500 kr. Lönekostnader är inklusive sociala avgifter. Serverkostnader är preliminära och beror på vald teknisk lösning efter utredning. Eventuellt kan de helt läggas på tredje part.

Egen insats

Sökandens egen insats i kronor inklusive samarbetsparternas bidrag. Som egen insats kan exempelvis räknas arbetstid, investeringar och lokalkostnader.

 • Lön administration och bokföring: 5 000 kr.
 • Telefon, dator, internet, 1 person i 3 månader, 2 000 kr.
 • Lokalkostnader, 14% av total lokalhyra i 3 månader, 7 500 kr.

Totalt: 14 500 kr.

Intäkter

Finansiering från annan finansiär eller bidragsgivare

Ange vem och med vilket belopp. Wikimedia Foundation stöttar basverksamheten med fasta kostnader under året, fördelat på detta projekt med 14 500 kr.

Verksamhetens långsiktiga finansiering

Långsiktigt finansieras verksamheten med årliga verksamhetsbidrag från Wikimedia Foundation. Föreningens mål är att diversifiera intäkterna och ha maximalt 35% från enskild bidragsgivare. Övrigt kommer från andra projektbidrag och donationer.