Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Brev till gymnasierektorer

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här är brevet som skall skickas till rektorer under antagligen 2014 när vi får mer funding.

En högaktuell och relevant spetsutbildning för den unika skolan som önskar ligga i framkant.

Hej!

Sophie Österberg heter jag och arbetar som utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige. Wikimedia Sverige är en ideell organisation som har till uppgift att stödja bland annat Wikipedia.

Wikipedia är Sveriges sjätte mest besökta sida så chansen är stor att elever och lärare på din skola samt att du själv hittar information just där. Wikipedia är ett pågående grupparbete med visionen om att 'samla all världens relevanta kunskap och göra den fritt tillgänglig för alla'. Samtidigt syftar skolan till att främja elevers utveckling och lärande, ge en livslång lust att lära och förmedla grundläggande demokratiska värderingar. Skolan har även som uppgift att låta varje elev finna sin unika egenart och ge sitt bästa i ansvarig frihet. Vad har då detta gemensamt med Wikipedia?

På Wikipedia är alla välkomna att bidra med sin kunskap. Att bidra till Wikipedia främjar ofta elevers utveckling och lust att lära då de kan bygga på sina intressen och sin unicitet. Wikipedia är dock inte en lekplats utan en rörelse där elever tilltros och har frihet, under ansvaret att bidra med kunskap som är meningsfull och relevant samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Lärare kan nyttja stödet och kommentarerna från andra användare som en del i en formativ bedömning av elevens utveckling samt kunna konkretisera för eleverna vikten av deras metakognitiva, analytiska samt kommunikativa förmågor. Det är dessutom en mycket större motivation att ens arbete har möjlighet att bli sett av tiotusentals personer, än att bara ligga och damma i lärarens byrålåda.

Från Wikimedia Sverige kommer vi gärna ut och berättar om hur ni kan nyttja Wikipedia som resurs i utbildningsprogrammet Wikipedia i utbildning. Detta gör vi utan vidare ersättning vid betald reskostnad utanför Stockholmsområdet. Vi erbjuder;

  • Workshop för lärare, elever och bibliotekarier.
  • Föreläsningar om Wikipedia på kompetensdagar.
  • Nätbaserad kurs, Wikipedia för pedagoger med intyg vid avklarad kurs.
  • Material och information om hur ni kan nyttja Wikipedia som pedagogisk resurs.

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar, Sophie Österberg.