Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Budget

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Antal Kostnad
Wikipediaambassadörer Goodie-bags
Väskor 25 stycken 4000
Möjligen fler WIU t-shirtar 20 stycken 1500
Nyckelringar från WMF shopen 25 stycken 1000
Totalt 6500
Resor
Resa varannan vecka á 1000 SEK 23 resor 23000
Totalt 23000
Utbildning
Wikipediaambassadör utbildning 15000
Totalt 15000
Utskick till rektorer
Papper 1000 stycken 3000
Kuvert 1000 stycken 3000
Porto 1000 stycken 5500
Trycka sidor 1000 stycken 1000
Totalt 12500
Summa summarum 57000
Avser del Tid (timmar) Kostnad (kr)
Wikipedia i Utbildning - kärnverksamhet 368 92 000
Externa evenemang 276 69 000
Nätbaserade kurser 184 46 000
Ambassadörsinfo + utbildning 184 46 000
Summa 253 000

I detta ska redan beslutad planering och utvärdering om 85 000 kr inräknas.