Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Elever med asperger

From Wikimedia
Jump to navigation Jump to search

Skickat till pedagoger i Kalmar vilka arbetar med elever som har asperger.

Skolan är idag en social mötesplats där viss del av arbetet bygger på att man tillsammans arbetar för att få till ett resultat, som grupparbeten/grupprojekt.

Viktigt här är möjligen att kunna erbjuda ett alternativ till de som önskar arbeta mer ostört själva där de kan fokusera utan att det blir för stimmigt och för mycket samtidigt. Då kan Wikipedia vara en lösning.

Wikipedia är på intet sätt ett ensamarbete, precis tvärtom! Det bygger ju på kollaboration och att många deltar med sin kunskap. Men man är trygg att delta i diskussioner och skriva på Wikipedia bakom sin skärm och kan välja att gå därifrån när man önskar, utan att det för den skull blir märkligt eller problematiskt. Det ger alltså ett mått av flexibilitet och tolerans gentemot de som önskar välja när de vill vara sociala och aktiva samt behöver ensamtid.

Dessutom bygger Wikipedia i mångt och mycket på att människor skriver om sina intressen. Alla människor har självklart intressen men mycket forskning verkar tyda på att de som har Asperger tenderar att ha desto starkare intressen. Varför inte låta eleverna bygga på dessa sina egna intressen genom att skriva om sin kunskap i en artikel på Wikipedia? Detta blir ju ett samarbete, men på elevens egna villkor där hon/han har tid att fundera och reflektera innan svar utkrävs och en diskussion fortgår.

För att förtydliga bygger ju Wikipedia självklart på de artiklar som vi alla läser, men innehåller också en uppsjö av diskussioner kring dessa artiklar, kring regler och principer och egentligen vad Wikipedia är och inte är. Det är egentligen världens största grupparbete, men bedrivs framför datorn där man själv har kontroll och kan välja att ta tid att formulera sig och stänga av när grupparbetet blir för påfrestande.

Med all respekt för att jag inte har vetskap om hur undervisningen bedrivs för elever med Asperger idag ser jag det som en möjlighet för dem att få skriva/utöka artiklar som rör deras intressen men samtidigt linkar till det som är aktuellt i skolan. Att kunna skriva om fåglar i biologin om det är ens specialintresse är ett sätt att kunna se dessa elevers kunskap samtidigt som de i lugn och ro kan skriva på Wikipedia i princip var som helst. Att kunna läsa om en svensk författare i lugn och ro för att sedan kunna utöka samhällets kunskap om henne genom att skriva mer om denna författare på Wikipedia är något som möjligen skulle kunna göras inom ramen för svenska.

Jag är övertygad om att det finns många sätt på vilka dessa elever kan bidra med sin kunskap och samtidigt få möjligheten att bli lästa på Sveriges sjätte mest besökta sida, Wikipedia. Det är en otrolig motivation för en elev att skriva inte bara för lärarens byrålåda, utan för Sveriges hela befolkning att se.

Se gärna de broschyrer jag bifogar. En från amerikanska utbildningsprogrammet vilket bedrivs på högskola men likaså fungerar med samma principer, att studenter/elever bidrar till Wikipedia. Se även den svenska broschyren om hur svenska och internationella pedagoger låter sina elever/studenter bidra till Wikipedia.

Detta passar alltså säkerligen många fler elever och studenter än de som har Asperger, men det kan dock vara än mer viktigt att det för dem finns en möjlighet att kunna skriva och bli bedömd på något som kan arbetas på ostört och länkar till elevens intressen.