Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Klotet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Brev skickat till Klotet, P1.

Kunskapen på Wikipedia kan främja en hållbar utveckling.

Hej,

Sophie Österberg heter jag och arbetar som utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige. Wikimedia Sverige är en ideell organisation som har till uppgift att stödja och öka tillgängligheten till bland annat Wikipedia och Wiktionary.

Wikipedia är Sveriges och världens sjätte mest besökta sida. Det borde då rimligtvis vara så att väldigt många människor får information om sin omvärld just därifrån. Samtidigt är, antagligen odiskutabelt, det bästa sättet att främja hållbar utveckling just kunskap och information. Hur ska vi annars veta vad som sker i vår omvärld och vilken del vi som människor spelar i denna?

Wikipedia bygger på fem principer varav en är vikten av neutralitet. Innehåll på Wikipedia ska alltid vara källbelagt och inte vara människors åsikter eller tyckande om till exempel miljön. I just denna ibland kontroversiella och omdiskuterade fråga kan det kännas befriande att det finns information som i högsta grad ämnar vara just information. Utan egenintresse eller dolda avsikter försöker Wikipedia samla och fritt tillgängliggöra kunskap i samhället.

Det kan möjligen låta som en otroligt ouppnåelig vision, att samla alla människors relevanta kunskap för att göra denna fritt tillgänglig till mänskligheten, men det finns en fantastiskt viktig tanke i detta, vilken handlar om att frigöra varje individ. Att som Kant beskriver, ge människan verktyg för att bli 'myndig' och ta sitt medborgerliga ansvar. Kunskap är det enda sättet att främja människans önskan om att ta ansvar i sitt samhälle och i sin värld, och inom miljö och hållbar utveckling har vi alla stora möjligheter att vara ansvarstagande individer. Detta sker dock endast med kunskap och förståelse, vilket man kan skaffa sig på världens största uppslagsverk Wikipedia.

VI har därför initierat projekt:Hållbar utveckling på Wikipedia dit vi nu är i farten att bjuda in alla som önskar sprida kunskap inom detta område. Här finner ni projektet;

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_H%C3%A5llbar_utveckling