Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Ledningsrapport 2013-08

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-05-08 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Arbetet har just dragits igång efter semesterperioden.

 • Ett första möte med Bengt Båvegård som vill engagera sig i utbildningsprogrammet som volontär. Bengt kommer bland annat att utveckla pedagogiskt instruktionsmaterial för att minska tröskeln att börja delta och för att förklara för lärare varför det är viktigt och intressant för dem. När möjlighet ges kommer Bengt även hjälpa till på workshops.
 • Fokus kommer att ligga på tre delar:
  • (1) att fullfölja de åtaganden vi redan har (cirka 90-95 procent av de återstående resurserna kommer att gå till detta);
  • (2) att identifiera och skapa en liten databas över positivt inställda lärare baserat på deras ämnesområden i CiviCRM (om inte PUL sätter käppar i hjulet). Genom databasen kan vi lätt kontakta lämpliga lärare om att involveras i våra olika projekt. Detta skulle skapa ett mervärde för oss och ett mer riktat arbete med utbildningsprogrammet (exempelvis kan fotolärare kontaktas om WLM och WLPA så att vi kan inkludera det i deras planer; designklasser kan kontaktas för att designa logotyper och T-shirts etc.). Vi kan då kontakta lärare redan i planeringsfasen av ett projekt för att öka möjligheterna till att vi får extern finansiering. Våra olika projekt måste därför gås igenom och kopplas samman med läroplanen så att vi kan övertyga dem om värdet. Genom Sophies och Ylvas hårda arbete känner väldigt många lärare redan till vårt arbete och att vi är öppna för samarbeten och följer oss exempelvis på Twitter; samt
  • (3) att identifiera lämpliga Wikipedia-ambassadörer.
 • Budget Avsatt från FDC: 150 000 (Vad som behövs för full verksamhet: 278 000 Arbetstid och 57 000 övrigt)
 • Aktuell
  124 354,98 Arbetstid
  21 714,81 övrigt
 • Prognos För att genomföra det som redan har bokats in med institutioner året ut krävs 75 000 kr till.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att vi inte kan få tag på tillräckligt många lärare innan årsslutet.

 • Mycket begränsade resurser.
 • Oklart hur vi på bästa sätt får tag på Wikipedia-ambassadörer. De vägar som redan prövats måste utvärderas.

Omfördela 35 000 kr från FDC. Övriga inplanerade tillfällen kommer att få planeras om, alternativt få volontärer som genomför arbetet.